Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelun tarkoituksena on tukea mielen hyvinvointia ja auttaa mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja yhteistyötä koordinoi Suomen Mielenterveysseura. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat ahdistuneisuus, masentunut mieliala, itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset.

Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekjiä, mutta päivystys tapahtuu pääsääntöisesti kotoa käsin omalta koneelta. Kaikkien vapaaehtoisten on osallistuttava työnohjaukseen kerran kuukaudessa. Työnohjaus järjestetään Helsingissä ilta-aikaan.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan Suomen Mielenterveysseuran ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net). Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

Tarvitsemme lisää päivystäjiä kivaan porukkaan – hae mukaan!

Oletko kirjoittamalla itseäsi hyvin ilmaiseva aikuinen, jolla on aitoa halua kohdata nuoria verkossa? Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin. Voit olla esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, alan opiskelija tai muutoin kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa.

Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Päivystäjäksi sopivat hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun ja heihin ollaan yhteydessä lähiaikoina. Haastattelut järjestetään Suomen Mielenterveysseuran tiloissa Helsingissä pääsääntöisesti 8.3.2017, 13.3.2017 ja 16.3.2017. Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan, mutta kevään koulutuksen hakuprosessissa huomioidaan hakemukset, jotka ovat tulleet 28.2.2017 mennessä. Koulutuksia on mahdollisesti tulossa myöhemmin lisää. Tiedot tulevista koulutuksista näet alempana sivulla kohdassa Koulutuspäivät.

Koulutukseen valituille järjestämme noin 35 tunnin mittaisen peruskoulutuksen, joka järjestetään Helsingissä maalis-huhtikuussa. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan kaikkina kurssipäivinä aktiivisesti paikalla, osallistumaan 3 tuntiseen harjoitteluun Pasilassa ja toimimaan koulutuksen jälkeen Sekasin-chatin päivystäjinä vähintään vuoden ajan.

Toivomme sinulta:

 • vähintään 25 vuoden ikää
 • kiinnostusta nuorten maailmaan
 • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
 • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
 • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
 • halua kehittää omaa osaamista
 • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteita, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja ja syvennytään mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveyden ongelmiin lapsilla ja nuorilla. Koulutukseen sisältyy myös kotitehtäviä koulutuspäivien välissä.

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään rikosrekisterilain 6 a:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Koulutuspäivät:

 • La 25.3.2017 klo 9–16 (Mielenterveyden ensiapu 1)
 • Su 26.3.2017 klo 9–16 (Mielenterveyden ensiapu 1)
 • La 1.4.2017 klo 9–16 (Nuoren Mielen Ensiapu)
 • La 8.4.2017 klo 9-16 (Vapaaehtoisena toimiminen ja verkkoauttaminen)                                                                                                                     

Lisätietoja:

Jenna Immonen, tiimivastaava / Sekasin-chat
puh. 040 684 0510
sekasin@mielenterveysseura.fi