Ajankohtaista

Tiedotteet

Tähän pitää suunnitella systeemi tiedotteille.

Tapahtumat

Keskeiset tapahtumat ovat Mieli 2015 -päivät Turussa 11.–12.2., liittokokous 25.4., kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä 10.9. sekä maailman mielenterveyspäivä 10.10.

Kansalliset mielenterveyspäivät

Suomen Mielenterveysseura on järjestänyt kaksipäiväisiä Kansallisia mielenterveyspäiviä jo vuodesta 2007 lähtien. Mielenterveyspäivät avaavat edistävän ja ehkäisevän mielenterveystyön merkitystä, tuovat esiin uusia työmuotoja ja pyrkivät herättämään yhteiskunnallista keskustelua mielenterveydestä.

Päivät kokoavat yhteen mielenterveyden asiantuntijoita, kulttuurivaikuttajia, kokemusasiantuntijoita, päättäjiä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Maailman mielenterveyspäivät 10.10.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992.

Maailman mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti.

Yli sadassa maassa vietettävästä maailman mielenterveyspäivästä on muodostunut niin yhteisöjen kuin yksityisten kansalaisten tapa muistaa henkistä hyvinvointia. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja leimaa, joka edelleen liittyy mielen sairauksiin.

Päivän taustavoimia ovat Mielenterveyden maailmanliitto ja Maailman terveysjärjestö WHO. Suomessa valtakunnallisen päivän viettoa on alusta alkaen koordinoinut ja tehnyt tunnetuksi Suomen Mielenterveysseura.

Seura on kutsunut mukaan yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä nostamaan esiin mielenterveyttä ja korostamaan sen merkitystä jokaisen oikeutena. Suomessa paikalliset mielenterveysseurat järjestävät Maailman mielenterveyspäivänä tapahtumia eri puolilla maata.

Suomen mielenterveysseura on jakanut vuosittaisen mielenterveyspalkinnon vuodesta 1994 lähtien Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Monet paikallisen mielenterveysseurat jakavat myös paikallisen mielenterveyspalkinnon.

Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9.

Itsemurhien ehkäisypäivää vietetään syyskuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 2003.

Itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista. Ennen kaikkea päivän tarkoituksena on tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä.

Suomen Mielenterveysseura on tiedottanut valtakunnallisen päivän vietosta Suomessa, sekä koordinoinut itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuman. Päivän järjestämisessä seura on tehnyt yhteistyötä psykiatrian alan järjestöjen sekä Itsemurhan tehneiden läheisten Surunauha ry:n kanssa.

Kansainvälinen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP - International Association Suicide Prevention - ja Maailman terveysjärjestö WHO - World Health Organization - ovat tehneet aloitteen päivän viettämiseksi.

Julkaisut

Mielenterveysseura julkaisee Mielenterveys- ja Perheterapia-lehtiä, raportteja ja käytännön oppaita mm. traumaattisista kriiseistä, henkisestä tuesta ja selviytymisestä, mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista sekä näiden liittymäkohdista yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Aineistoja ja oppaita tuotetaan myös yhteistyössä toisten järjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa. Julkaisuissa hyödynnetään Mielenterveysseuran pitkäaikaista työtä, osaamista ja asiantuntemusta.  Kirjat, raportit tai oppaat on tarkoitettu mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille kansalaisille sekä asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Mielenterveys-lehti

Mielenterveysseura on julkaissut vuodesta 1961 lähtien kuudesti vuodessa ilmestyvää Mielenterveys-lehteä. Lehden toimituspolitiikkaa ohjaavat seuran toiminnan linjaukset.

Kuluneen vuosikymmenen aikana lehti on tehnyt mielenterveyttä sekä sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia näkyväksi seuran jäsenistölle, alan toimijoille ja mielenterveyden edistäjille, päättäjille ja medialle.

Lehti haastaa mukaan keskusteluun, perää yhteisön vastuuta ja tarjoaa yksityiselle ihmiselle selviytymiskeinoja arkeen ja ihmissuhteisiin.

Lehteä kustantaa SMS-Tuotanto, joka on Aikakausmedian ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen.

Päätoimittaja:
Eila Ruuskanen-Himma

Perheterapia-lehti

Perheterapia-lehti on terveyden- ja sosiaalihuollon, opetus- ja kasvatusalan sekä sielunhoitotyön perheterapiaa sekä perhe- ja verkostokeskeistä työtä tekevien ammattilehti. Lehti julkaisee artikkeleita perheterapian ja muiden psykoterapian suuntausten eri työmuodoista. Palstatilaa saavat myös kiinnostavat teoreettiset pohdinnat terapiatyön kehittämiseksi.

Lisäksi julkaistaan hankekuvauksia, katsauksia, tapausselostuksia, kirjallisuusarviointeja, haastatteluja, kongressiselosteita ja uutisia. Lehti on tietolähde myös sosiaalisten järjestelmien käyttäytymisestä ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille.