Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville – MIRAKLE 2012–2016

Vuonna 2017 ikäihmisten mielen hyvinvoinnista, mielen voimavaroista ja mielenterveyden edistämisestä puhutaan luontevasti osana toimintakykyä. Ikäihmiset itse ovat kiinnostuneita mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä. On olemassa erilaisia keskustelupiirejä, hyvinvointikursseja ja ikäihmiset löytävät helposti materiaalia mielen hyvinvoinnin tueksi. (Mirakle -hankkeen visio)

Tältä sivulta löydät tietoa Mirakle - Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyneille -hankkeen toiminnasta: kehittämis- ja yhteistyöstä, kerätystä tiedoista, julkaisuista sekä tapahtumista.


Lähde kanssamme toteuttamaan Suomen suurinta Paas poiketen -kyläilytempausta

Tempauksen tarkoituksena on iIahduttaa ikäihmisiä piipahtamalla heidän luonaan, kysymällä mitä kuuluu ja viettämällä mukava kiireetön juttutuokio. Samalla elvytetään yhdessä hiipumassa olevaa suomalaista kyläilykulttuuria. Tempausaika on 2.10. - 16.10. alkaen vanhusten viikosta ja jatkuen Maailman mielenterveyspäivän viikolle. 

Aidot kiireettömät kohtaamiset ovat meille kaikille elämän suola. Niiden puuttuessa moni vanha ihminen kokee muuttuneensa näkymättömäksi. Yksinään asuvalla saattaa olla monta sellaista päivää, ettei ole puhunut kenenkään kanssa. Aikakin voi käydä pitkäksi elämäntahdin hidastuessa.

Katso ohjeet täältä.

Tempauksen postikortteja voit tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
sirpa.vaananen@mielenterveysseura.fi. Kortit ovat maksuttomia ja ne toimitetaan 10 kortin nipuissa.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä Mielellään-verkoston kanssa.


Oulun Mielellään-seminaari innosti

Mielellään-seminaari Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa 12.4.2016 keräsi paikalle 115 osallistujaa kuuntelemaan ja keskustelemaan ikääntyneiden mielen hyvinvoinnista ja erilaisista tavoista, joilla sitä voidaan vahvistaa.

Lue lisää seminaarista ja tutustu esityksiin täältä.


Lappeenrannan Mielellään-seminaarissa hyvä tunnelma

Lappeenrannan Linnoitusalueella sijaitsevaan komeaan Kehruuhuoneen hirsisaliin kokoontui 16.2.2016 yli 100 ikääntyneiden kanssa toimivaa ammattilaista  ja vapaaehtoista. Lue lisää tapahtumasta täältä.


Kehittämis- ja yhteistyöllä tavoitteita kohti

Miraklen tavoittena on edistää ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää ikääntyville toimintamuotoja ja materiaaleja, joilla tuetaan voimavaralähtöisesti mielen hyvinvointia. Kaiken toiminnan läpi kulkee ajatus siitä, että mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden huoltaminen, treenaaminen, tukeminen ja edistäminen ovat vähintään yhtä tärkeitä kaiken ikäisenä kuin fyysisestä terveydestä huolehtiminen. Hankkeessa:

  • kerätään tietoa ikäihmisiltä itseltään ja tuodaan esiin heidän näkemyksensä asiantuntijatiedon rinnalla
  • kehitetään toimintamuotoja ja materiaaleja
  • seurataan ja arvioidaan kehitys- ja  yhteistyötä sekä viestinnän ja näkyvyyden onnistumista

Mirakle  tekee tiivistä yhteis- ja kehittämistyötä muiden ikääntyvien mielen hyvinvointia edistävien hankkeiden kanssa. Lue lisää Mielellään -verkostosta ja tykkää meistä facebookissa! Mirakle kuuluu Vanhustyön keskusliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaan.

Kaikki hankkeen kehitystyö tehdään yhteistyössä ikäihmisten kanssa. Yhteistyö sekä ikäihmisten että yhteistyöverkostojen kanssa edistää ikääntyvien itsensä, heidän läheistensä, vapaaehtoistoimijoiden sekä ammattilaisten tietoa ja osaamista mielenterveyskysymyksistä. Yhteiskehittämisellä vapaaehtoisille ja ammattilaisille saadaan käyttöön mielenterveyden edistämisen toimintamalleja ja välineitä.


Myönteisen muistelun kortit

Myönteisen muistelun kortit ohjaavat muistelemaan myönteisiä tapahtumia ja näin vahvistamaan hyvinvointiaan. Muistelun lisäksi kortit auttavat pitämään yllä myönteistä näkökulmaan elämään nykyhetkessä. Korteilla pelatessa yhtä tärkeää on niin kertomisen kuin kuuntelemisen kokemus.

Lataa Myönteisen muistelun kortit

Jalkautuva, kotiin tuleva kriisityö

Pilotissa kokeillaan yli 60-vuotiaille sopivaa, kotiin vietävää/tuotavaa kriisityön mallia ja kerätään sen avulla tietoa siitä, millaista jalkautuva kriisityö parhaimmillaan voisi olla. Malliin liittyvät keskeisesti etsivä ja löytävä työ sekä verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.

Kokeilun toteuttaja on Tampereen kriisikeskus Osviitta, mutta se on osa Mirakle -hankkeen kehittämistyötä. Asiakkaat löytyvät verkostojen kautta. Kriisityö kestää maksimissaan viisi kertaa. Keskeisiä kumppaneita ovat Likioma -hanke sekä Tampereen kaupungin kotihoito. Kokeilu toteutetaan Härmälän alueella 1.10.14–31.8.15. Vuoden 2015 loppuun mennessä kokeilusta on kuvattu hyvä käytäntö näille sivuille.

Lisätietoja:

Päivi Kreivi, jalkautuva kriisityöntekijä

Seniori Hyvinvointitreenit
– hyvää oloa ja mieltä ryhmässä

Seniori Hyvinvointitreenit on tavoitteellista mielen hyvinvointia vahvistavaa ryhmätoimintaa yli 60-vuotialle. Osallisuuden, toiminnallisuuden sekä voimavarojen vahvistuminen ovat treenien suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina.  Treenit tarjoavat osallistujille myönteisiä hyvinvointia tukevaa tietoa ja kokemuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi mielen taidot ikääntyessä ja kulttuuri hyvinvoinnin tuojana.

Treenikertojen sisällöt suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 6-12 kertaa noin 2 tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaa aina vähintään kaksi ohjaajaa. Ohjaajat voivat olla sekä vapaaehtoistoimijoita että ammattilaisia.

Seniori Hyvinvointitreenit on muotoiltu Suomen Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit SMS -mallista ikäihmisten toimintaan soveltuviksi vapaaehtoistoimijoiden sekä yhteistyöverkoston kanssa. Tähän mennessä on huomattu mallin soveltuvan erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Sitä voi soveltaa esimerkiksi vapaaehtoisten jaksamisen tueksi, palvelutalojen yhteisöllisenä hyvinvointia tukevana toimintana tai esimerkiksi osaksi yhdistysten tarjoamaa toimintaa ikäihmisille omalla toiminta-alueellaan. 

Treenien toteuttamisen tueksi järjestetään ohjaajakoulutusta, kehitetään mielen hyvinvointia tukevia toimintavälineitä, julkaistaan opas ohjaajille ja työkirja osallistujille. Lataa ohjaajan opas.

Ohjaajakoulutuksen diaesitys

Lisätietoja: Maija Hansen, projektipäällikkö


Tilattavat materiaalit

Materiaalit ovat maksuttomia.

Lataa Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa

Tilaa Vanhuspalveluiden ja psykiatrian välimaastossa. Mielenterveysongelmista kärsivän ikäihmisen kohtaaminen ja hoito. 1 kirja/tilaus

Lataa Seniori Hyvinvointitreenit - hyvää mieltä ja oloa ryhmästä ohjaajan opas (PDF)

Lataa tai tilaa  Myönteisen muistelun kortit

ELÄMÄNKONKARI-kirjaa ei valitettavasti ole enää saatavilla, koska painos on loppunut.


Vinkkejä ikääntyvän mielen hyvinvoinnin tukemiseen

Huoneentauluja, esitteitä, juttuja ja linkkejä. Jos lainaat esityksiä, niin toivomme, että mainitset silloin myös lähteen. Kiitos!


 

Yhteystiedot

Maija Hansen
Projektipäällikkö
Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke

+358 40 652 7337Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sirpa Väänänen
Projektisuunnittelija
Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sonja Maununaho
Projektisuunnittelija
Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke

+358 40 653 2700Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki