Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille - LINITY

Tavoitteet

SOS-kriisikeskuksen Linity -kehittämisprojektin päätavoitteena on itsemurhayritysten ja itsemurhien ehkäiseminen ja vähentäminen itsemurhaa yrittäneitä ja heidän selviytymistään tukemalla. Suomalaiseen toimintaympäristöön sovellettava malli perustuu sveitsiläiseen ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) -malliin, joka on kehitetty Sveitsissä, Bernin yliopiston psykiatrian poliklinikalla.

Tukimalli otettiin käyttöön Suomessa Helsingin SOS-kriisikeskuksen toimesta. Tavoitteena on täydentää olemassa olevia hoitokäytäntöjä ja tarjota yksilöllistä keskustelutukea mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen. Yhteistyötä tehdään muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin kaupungin psykiatrian yksikön, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että interventiomalli jalkautuisi projektin aikana kriisityöhön, itsemurhien ehkäisytyö priorisoitaisiin tehokkaammin Suomessa ja tukea olisi nopeammin ja helpommin saatavilla. Projekti toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen varoin.

Itsemurhaa yrittäneiden saaman avun vaikuttavuus

Itsemurhaa yrittäneiden saaman avun vaikuttavuutta selvittävä tutkimus aloitetaan vuoden 2016 aikana HYKS:n, Helsingin kaupungin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä. Tutkimuksen toteutukseen osallistuu myös psykiatrian erikoislääkäri Lars Lindholm Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Tutkimuksen päävastuu on HYKS:n psykiatriakeskuksen ylilääkärillä, professori Erkki Isometsällä. Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus toimii tutkimuksessa mukanaolevien interventioiden toteutuspaikkana ja tietokannan kokoajana. Helsingin kaupunki vastaa potilaiden ohjaamisesta interventioihin ja osallistuu osaltaan tutkimuksen raportoimiseen.

Keskusteluapua itsemurhayrityksen jälkeen

 

Yhteystiedot

Marena Kukkonen
Projektipäällikkö
Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille -projekti

+358 40 669 3070Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Jannecke Lindqvist
Projektikriisityöntekijä
Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille -projekti

+358 40 643 2699Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Jaana Lappalainen
Projektikriisityöntekijä, Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille -projekti
Linity asiakasvastaanotto, projektin toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, projektista tiedottaminen ja yhteistyö verkostojen kanssa

+ 358 40 637 4833Kriisikeskus Mobile, Kauppakatu 1/Järjestötalo, 60100 Seinäjoki

Harri Sihvola
Projektikriisityöntekijä
Kriisivastaanotto

+358 40 643 2163Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Juha Metelinen
Projektikriisityöntekijä
Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille -projekti

+358 40 508 9099Kuopion Kriirikeskus, Suokatu 27, 70100 Kuopio