Mielenterveyden ensiapu

Mielenterveyden ensiapu on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä tavaramerkki. Koulutukset soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ja läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja mielenterveysosaamisen vahvistamisesta. Koulutukset eivät kuitenkaan sovellu akuutissa kriisissä oleville. Koulutukset eivät myöskään ole terapiaryhmiä.

Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Hyvää mielen terveyttä ovat myös ihmisen kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt voivat ilmetä monin tavoin ja oirein. Häiriöistä on kyse silloin, kun oireet rajoittavat yksilön toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta. Läheisten tuella on suuri merkitys häiriön hallinnassa pysymisessä ja henkilön kuntoutumisprosessissa.

Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus

Koulutuksessa osallistuja

  • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
  • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutuksessa on viisi osiota:

  1. Mitä hyvä mielenterveys on?
  2. Tunnetaidot
  3. Elämän monet kriisit
  4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  5. Elämänhallinta

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa hyvän mielenterveyden vaaliminen.

Tutustu myös Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksiin.

Yhteystiedot

Ritva Karila-Hietala
Projektipäällikkö
Mielenterveyden ensiapu

+358 40 661 6743Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki