Mielenterveyden ensiapu

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ja läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja mielenterveysosaamisen vahvistamisesta. Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on myös voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää mielen terveyttä ovat myös ihmisen kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt taas voivat ilmetä monin tavoin ja oirein. Häiriöistä on kyse silloin, kun oireet rajoittavat yksilön toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta. Läheisten tuella on suuri merkitys häiriön hallinnassa pysymisessä ja henkilön kuntoutumisprosessissa.

Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus

Koulutuksessa osallistuja

  • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
  • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutuksessa on viisi osiota:

  1. Mitä hyvä mielenterveys on?
  2. Tunnetaidot
  3. Elämän monet kriisit
  4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  5. Elämänhallinta

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa hyvän mielenterveyden vaaliminen. Koulutukset eivät kuitenkaansovellu akuutissa kriisissä oleville. Koulutukset eivät myöskään ole terapiaryhmiä.

Tutustu myös Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksiin.

Yhteystiedot

Ritva Karila-Hietala
Projektipäällikkö
Mielenterveyden ensiapu

+358 40 661 6743Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki