Työttömyys voi aiheuttaa epävarmuutta elämään

Epävarmuus tulevaisuudesta ja toimeentulosta aiheuttaa usein huolta ja stressiä. Kuten mikä tahansa muukin muutos, myös työttömyys voi olla kriisi.

Jo työttömyyden uhka voi kuormittaa ihmistä. Niin taloudellista kuin henkistä epävarmuutta voivat aiheuttaa myös määräaikaiset työsuhteet ja ns. pätkätyöläisyys.

Työelämän ulkopuolelle jäämiseen voi liittyä esimerkiksi ahdistusta, turvattomuuden, pelon, epäonnistumisen, vihan sekä häpeän tunteita. Työttömyys voi vähentää kokemusta siitä, miten paljon itse voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Työhön tai siihen valmistautumiseen opiskellen sijoitetaan paljon ja työn ulkopuolelle jääminen voi olla iso pettymys. Erityisesti irtisanominen voi aiheuttaa huonommuuden ja tarpeettomuuden kokemusta. Tällöin on tärkeä muistaa, että työ ei määritä ihmisarvoa. Ihminen on työttömänä aivan yhtä arvokas kuin ennenkin.

”Kun minut irtisanottiin, en ensin uskonut asiaa todeksi. Myöhemmin minuun iski voimakas häpeä, vaikka irtisanomiset työpaikallamme johtuivatkin taloudellisesta tilanteesta. Onneksi esimieheni osasi kertoa asiasta ymmärtävästi, vaikka sillä hetkellä en sitä tullut ajatelleeksi.”

Työttömäksi jäänyt voi kokea ympäristön paineita. Hän voi työttömyydestä keskustellessaan ylireagoida juttukaverinsa sanoihin tai ilmeisiin. On hyvä muistaa, että toisen ajatuksia ja tunteita ei voi arvata. Työttömyyteen liittyy usein häpeää ja kuormittavissa elämäntilanteissa toisten ajatuksiin tai puheisiin liittyvät arvaukset ovat yleensä aivan liian negatiivisia.

Ongelmat työllistymisessä voivat aiheuttaa myös yksinäisyyden ja irrallisuuden kokemusta. Työttömyys voi taloudellisen toimeentuloon liittyvien asioiden lisäksi vaikuttaa yhteenkuuluvuudenkokemukseen: mikä minun tehtäväni tässä yhteisössä on? Erityisesti silloin, jos ihmissuhteet ovat pääosin työpaikasta riippuvaisia, työelämän ulkopuolelle jääminen tai pätkätyöt voivat aiheuttaa vaikean tilanteen myös ystävyyssuhteiden kannalta.

Yhden perheenjäsenen taloudelliset haasteet heijastuvat myös koko perheeseen. Rahan käyttöä voi joutua tarkkailemaan enemmän ja koko perheen vuorovaikutuksessa saattaa tapahtua muutoksia. Rahan tai vapaa-ajan käytöstä saattaa syntyä erimielisyyksiä. Lue lisää talousvaikeuksista kertomisesta lapsille.

Lähde ajoissa liikkeelle

On hyvä lähteä heti työn epävarmuudesta tai työn menettämisestä tiedon saadessa liikkeelle. Suunnitelman tekeminen voi auttaa: mitä aion seuraavaksi tehdä? Työttömyysturvaan liittyvät asiat kannattaa selvittää mahdollisimman pian ja hakea itselle kuuluvat etuudet ja tuet. Kannattaa myös ilmoittautua heti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (työvoimatoimisto). Voit myös ottaa yhteyttä työnvälitystä tarjoaviin tahoihin tai suoraan työnantajiin esimerkiksi avoimella hakemuksella. Työnhaku voi olla stressaavaa, mutta jos pysyt heti alussa aktiivisena, ei kynnys lähteä hakemaan työtä myöhemmin usein tunnu yhtä suurelta.

Oma tilanne kannattaa arvioida, jotta toimeentuloon vaikuttaviin asioihin voi varautua. Menojen ja tulojen selvittäminen voi auttaa selkiyttämään, minkälaisia asioita olisi hyvä muuttaa. Seuraavista pohdinnoista voi olla apua:

  • Miten työttömyys vaikuttaa elämääni?
  • Mitä voin tehdä? Minkälaista apua tarvitsen?
  • Minkälaiset työllistymisnäkymäni ovat? Kuinka kauan arvioin työttömyyteni jatkuvan?
  • Minkälaisena näen tulevaisuuteni? Minkälaisiin asioihin arvioni tulevaisuudesta perustuu?
  • Mitä työttömyys minulle merkitsee?
  • Mitä haluan tulevaisuudeltani, mitä haluan todella tehdä? Miten saavuttaisin tavoitteeni?
  • Mistä saan tietoa ja tukea?

Lue lisää Terveenä työttömyydestä -oppaasta Työterveyslaitoksen sivuilta.

”Työttömyyden seurauksena aiempi arki rikkoutuu ja vapaa-aika lisääntyy. Lisääntynyt vapaa-aika tai työllisyyteen liittyvät ongelmat saattavat herättää pohtimaan, minkälaisessa työssä todella viihtyisi. Joillekin ajatustauko voi tuoda halun lähteä opiskelemaan tai vaihtamaan alaa."