Vertaistukiryhmät

Onko läheisesi kuollut äkillisesti? Nuori kaipaatko tukea elämääsi? Jos läheisesi on kuollut äkillisesti tai olet vaikeassa elämäntilanteessa oleva nuori, voit saada vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa ryhmissä. Ryhmiä järjestetään myös syöpään sairastuneiden läheisille, maahanmuuttajille sekä yrittäjille.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on

  • jakaa tunteita ja kokemuksia luottamuksellisesti vertaisten kesken,
  • vahvistaa voimavaroja ja löytää uusia tulevaisuuden näkymiä,
  • löytää uusia selviytymiskeinoja sekä
  • ehkäistä kriisin pitkittymistä, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Ryhmässä samankaltaisessa tilanteessa olevat saavat toisiltaan vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa keskusteluissa. Ryhmissä keskustelua ohjaa kaksi mielenterveyden ammattilaista. 

Ryhmiä järjestetään kurssijaksoina eri puolilla Suomea tai viikoittain kokoontuvina ryhminä. Vertaistukiryhmiä on tarjolla myös pariskunnille ja koko perheelle.

Vertaistukiryhmien vuosiesitteet:
Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2017
Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017
 

Kuinka ryhmiin voi osallistua

Ryhmiin on jatkuva haku. Oma kokemus tuen tarpeesta riittää, eikä lähetettä tarvita. Ryhmiin ja kursseille voit hakea lähettämällä yhteystietosi ja hakutoiveesi www.mielenterveysseura.fi > tukea ja apua > ryhmissä (linkki lomakkeeseen jokaisen ryhmän ja kurssin kohdalla) tai sähköpostilla ryhmatoiminnat@mielenterveysseura.fi tai soittamalla puh. 040 173 2040.
Ryhmän ohjaaja keskustelee jokaisen hakijan kanssa kahden kesken ennen ryhmän alkua, keskustelussa pohditaan yhdessä muun muassa seuraavia asioita:

  • osallistujan hyötyminen ryhmämuotoisesta tuesta
  • osallistujan mahdollisuus olla mukana ryhmässä koko sen keston ajan sekä
  • onko osallistujalla riittävä psyykkinen ja fyysinen kunto.

Läheisensä menettäneiden vertaisryhmiin kannattaa osallistua yleensä vasta silloin, kun menetyksestä on kulunut vähintään puoli vuotta, mutta arviot tehdään yksilöllisesti. Tämä ei kuitenkaan estä hakemasta ryhmään jo aikaisemmassa vaiheessa. Mikäli ryhmään on paljon hakijoita, osallistujavalinnassa etusijalla ovat ne, joilta puuttuu muu tuki.

Ryhmiin on jatkuva haku

Ryhmiin kannattaa hakea, vaikka huomaisit seuraavan sinulle sopivan ryhmän olevan täynnä. Otamme hakemuksia vastaan jatkuvasti. Mikäli hakijoita on paljon, aikaistamme uuden ryhmän aikataulua mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmien toiminta ja menetelmät

Kussakin ryhmässä on yleensä 6–10 osallistujaa, perhettä tai pariskuntaa ja 2 ryhmänohjaajaa. Kurssimuotoisia ryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea, ja niihin on helppo osallistua asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kurssi- ja kuntoutuskeskuksissa järjestettäviin kursseihin kuuluu majoitus ja täysihoito. Yksi kurssi sisältää 2-3 jaksoa yhden vuoden aikana. Jaksot kestävät kahdesta neljään päivään. Kurssijaksoista peritään pieni omavastuuosuus. Jos haluat keskustella omavastuuosuudesta, ota yhteyttä kurssin suunnittelijaan. Osallistujat vastaavat matkakuluista itse.

Viikoittain kokoontuvia ryhmiä järjestetään pääasiassa SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä ja muutamia muualla Suomessa. Ryhmät kokoontuvat 10–15 kertaa, ne ovat osallistujille maksuttomia.

Tärkein menetelmä on ammatillisesti ohjattu keskustelu vertaisten kesken. Muita menetelmiä ovat keholliset ja toiminnalliset harjoitukset, kuten rentoutukset tai kirjoitustehtävät.

Koko perheelle tarkoitetuissa kurssimuotoisissa ryhmissä aikuisilla ja lapsilla on erilliset ryhmät ja ohjaajat. Lasten ryhmät on lisäksi jaettu eri ikäryhmiin. Lasten ryhmissä kokemuksia käsitellään ikätason mukaisesti.

Ryhmätoiminnan työryhmä

Ryhmätoiminnat ovat osa Suomen Mielenterveysseuraa. Ryhmätoimintaa on järjestetty vuodesta 1995 alkaen. Nykyisin toiminnalla on kaksi pääkohderyhmää: äkillisesti läheisensä menettäneet sekä tukea tarvitsevat nuoret. Lisäksi Ryhmätoiminnat järjestää ryhmiä maahanmuuttajille.

Ryhmät tarjoavat matalan kynnyksen psykososiaalista tukea, ne ovat tarkoitettu erityisesti niille, joiden on vaikea löytää riittävää tukea muualta. Ryhmätoiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella sekä lahjoitusvaroin.

Muualla verkossa

Yhteystiedot

SOS-kriisikeskus

(09) 4135 0510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Hannele Lehtonen
Ryhmätoimintojen suunnittelija
Ryhmien suunnittelu ja ohjaus

+358 40 354 8040Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Marika Ketola
Ryhmätoimintojen suunnittelija
Ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus (Lasinen lapsuus -hanke, Nuttu, Nuoret tuella työelämään -hanke)

+358 40679 1522Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Olli Rauhala
Ryhmätoimintojen suunnittelija
Ryhmätoiminnat

+358 40 657 5545Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Reija Tuomisalo
Ryhmätoimintojen päällikkö
Ryhmätoiminnat, SOS-kriisikeskus

+358 40 5558 491Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Sini Hanski
Koordinaattori
Ryhmien suunnittelu ja ohjaus, ryhmätoimintojen assistentin tehtävät sekä kriisikeskusverkoston koordinaatio

+358 40 173 2040Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Tapio Moilasheimo
Ryhmätoimintojen suunnittelija
Vertaistukiryhmien suunnittelu ja ohjaus

+358 400 863 161Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki