Tule Hyvän Mielen Kippariksi!

Tule yhdistystoiminnan aktiiviksi. Toimit hallituksen tai työryhmän jäsenenä, puheenjohtajana, sihteerinä, talous- tai vaikkapa jäsenvastaavana.

Olet kehittämässä toimintaa ja lisäämässä hyvää mieltä. Opit uutta, saat mahdollisuuden vaikuttaa ja hyödyntää osaamistasi.

"Hallituksen jäsenenä olen konkreettisesti päättämässä seurani tavoitteista ja toimintatavoista. Olen saanut rohkeutta omien mielipiteiden esille tuomiseen ja samalla oppinut kompromissien tekoa ja palautteen antamista. Jäsensihteerinä olen oppinut myös järjestelmällisyyttä. Näitä taitoja voin käyttää laajasti elämässäni. Hyvien ystävien löytäminen on kuitenkin parasta, jota olen vapaaehtoisena toimimisesta saanut!"

Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen mielenterveysseuraan!

Katso video Mielenterveysseuran puheenjohtajan tehtävästä

Lue lisää