Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa ja Tukinetin chatissa. Osa konkarivapaaehtoisista toimii henkilökohtaisissa tukisuhteissa tai tapaa asiakkaita kasvokkain.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa neljä tuntia kerrallaan.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valitut osallistuvat 35 tuntia kestävään kurssiin. Kurssille osallistuvat sitoutuvat olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla ja toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan.  

Koulutuksessa käydään läpi kriisien ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää neljän tunnin harjoittelun sekä ennakko- ja välitehtäviä. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

SOS-kriisikeskus kouluttaa uusia vapaaehtoisia seuraavan kerran syksyllä 2017. Syksyn koulutuspäivät ovat 2.9.2017, 3.9.2017, 9.9.2017 tai 10.9.2017 (selviää myöhemmin) ja 16.9.2017. Tämä koulutus painottaa chat-työskentelyyn, mutta halukkaat saavat valmiuden päivystää myös Kriisipuhelimessa sekä toimia henkilökohtaisissa tukisuhteissa. Seuraava Kriisipuhelin-painotteinen koulutus käynnistyy tammi-helmikuussa 2018. Vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksen voi lähettää ympäri vuoden. Lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta Sekasin-chatissa.

Kriisipuhelimeen tulee vuosittain noin 180 000 soittoa. Kaikkiin soittoihin ei pystytä vastaamaan. Tarvitsemme lisää päivystäjiä. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

Yhteystiedot

Susanna Winter
Kriisipuhelintoiminnan päällikkö

09 41350 510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki