Uutiset

16/05/2016 - 09:07

Joka neljännellä nuorella mielenterveyden häiriö – apua ei saada ajoissa

Vuosittain noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Se on tärkein nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä, johon olisi saatava apua aikaisemmin.


13/05/2016 - 09:26

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta vaatii itsemurhien ehkäisyohjelmaa Suomeen

Itsemurhien vähentämiseen tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä ja koko yhteiskunnan osallistumista, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko.


12/05/2016 - 12:12

Mitä mielessä, kansanedustaja Jukka Gustafsson?

”Parasta mielenterveyspolitiikkaa on tehdä hyvää lapsi-, perhe- ja koulutuspolitiikkaa”, sanoo kansanedustaja Jukka Gustafsson.


09/05/2016 - 12:51

Perheterapia-lehti: Lastensuojelu tarvitsee muutosta

Perheterapia-lehti (1/16) pureutuu lastensuojeluun. Teemaa käsitellään niin palvelujärjestelmän tasolla kuin erilaisten työmuotojen kautta.


28/04/2016 - 14:30

Mitä mielessä, Kimmo Feldt?

Ulkoisten paineiden vaikutukset voivat olla hyvin kauaskantoisia, jos nuori päätyy muita miellyttääkseen väärälle uralle, sanoo psykologian tohtori Kimmo Feldt.


26/04/2016 - 10:00

Nuorten itsetuhoisuus – apua saa myös verkosta

Nuoren puheet itsemurhasta ja itsetuhoinen käyttäytyminen on aina otettava vakavasti. Kuka tahansa voi pysähtyä ja pyrkiä luomaan nuoreen kontaktin.


25/04/2016 - 08:55

Mielenterveysseuran liittokokouksen päätöksiä

Suomen Mielenterveysseuran liittokokous 24.4.2016 Helsingissä päätti hallituksen henkilövalinnoista erovuoroisten tilalle.


22/04/2016 - 14:29

Vihapuhe uhkaa avointa kansalaiskeskustelua

Vihapuhe vaikuttaa joka toisen kohteeksi joutuneen psyykkiseen terveyteen. Yli puolet kertoo sen vaikuttaneen turvallisuuden tunteeseen, kertoo oikeusministeriön selvitys.


15/04/2016 - 13:43

Elämäntaitoa toiselle asteelle

Suomen Mielenterveysseura haluaa kehittää yhdessä nuorten kanssa mielenterveystaitojen kurssin osaksi toisen asteen opintokokonaisuutta. Teko on vastaus Ylen Suomi-tekoja ideaan, jonka esitti lukiota käyvä Tiia Heikkinen Haapavedeltä.


13/04/2016 - 15:04

Mitä mielessä, Jukka Puotila?

Vakavan sairauden myötä Jukka Puotilalle kirkastuivat jännityksen, pelon ja lamaantumisen eri asteet.


12/04/2016 - 09:37

Junioreille kehitetty uusi myönteinen valmennustapa

Autoritaarinen valmentamistyyli halutaan jättää historiaan, koska se luo epäonnistumisten pelkoa ja lannistaa nuorta. Kulttuuria muuttaakseen Suomen Mielenterveysseura ja Vantaan Jalkapalloseura ovat julkaisseet Voimaa urheiluun hyvästä mielestä -oppaan.


31/03/2016 - 15:28

Mitä mielessä, psykologi Satu Kaski?

”Jokainen työntekijä on arkkitehti siihen, miten työpaikalla voidaan. Sivusta katsominen on mahdotonta, ja kaikki ovat osallisia”, sanoo psykologi Satu Kaski.


17/03/2016 - 11:42

Kuinka olla tarpeeksi hyvä – sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Ulkopuolinen paine saattaa sanoa, että tehdyt valinnat tai saavutukset eivät ole riittäviä. Välillä on kuitenkin oltava armollinen itselleen ja pidettävä kiinni niistä asioista, joihin uskoo.


15/03/2016 - 13:14

3 607 702 sairauspäivärahapäivää

Kela korvasi yli 3,6 miljoonaa sairauspäivärahapäivää mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi vuonna 2014. −Samoilla toimilla voidaan edistää niin mielen hyvinvointia kuin ehkäistä ongelmia, sanoi Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Work Goes Happy -tapahtumassa Helsingissä.


10/03/2016 - 09:43

Mitä mielessä, Ilkka Kanerva?

Kukaan ei tässä maailmassa ole niin vahva, että pärjäisi ilman kavereiden tukea, sanoo eduskunnan kokenein kansanedustaja.


Sivut