Text storlek

Större text Mindre text

Mental hälsa ger styrka och kraft att förändra

 

Syftet för Föreningen för Mental Hälsa i Finland är att främja mental hälsa (alt. psykiskt välbefinnande) och att befästa god mental hälsa som en väsentlig faktor på alla nivåer i samhället och alla livsområden.

 

Som allmännyttig organisation stimulerar FMHF växelverkan mellan individer och kommuner genom att aktivera människor till att på frivillig bas arbeta för sina egna kommuners välfärd.

 

Som expertorganisation inom mental hälsa samlar FMHF in och förmedlar informaton om mental hälsa till stöd för planläggning och beslutsfattande, tar initiativ och publicerar rapporter, utbildar professionella och frivilliga samt ger ut böcker och tidskrifter.

 

Som utvecklare och producent av tjänster svarar FMHF på sociala utmaningar genom att ta i bruk nya modeller för att främja mental hälsa och erbjuder hjälp och stöd i kriser. Genom sina samarbetsnätverk erbjuder FMHF stöd och hjälp samt ökar medvetenheten om olika saker gällande mental hälsa.

 

Verksamheten är till stor del finansierad av den finska Penningautomatföreningen (RAY), som är grundad av olika organisationer med syfte att skaffa fram verksamhetsmedel. Bidrag från Penningautomatföreningen bör sökas årligen. Verksamheten finansieras också av ministerier, kommuner och församlingar. FMHF erbjuder även experttjänster, utbildning, tidskrifter, böcker och guider samt producerar broschyrer och material. Vi samlar in medlemsavgifter, mottar bistånd och donationer och organiserar insamlingar.

 

För ytterligare uppgifter:

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Magistratsporten 4 A

00240 Helsingfors


Telefon
(09) 615 516

 



Printa
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä