Tekstin koko

Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa

Palvelumuotoilu kohtaa psykiatrian

Designilla ja psykiatrialla ei ole ensi silmäyksellä paljonkaan yhteistä. Aalto-yliopiston 365|Wellbeing -ohjelma kuitenkin luo linkin niiden välille.Aalto tiimi

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa designertiimit pohtivat psykiatrian palveluja professori Turkka Keinosen johdolla syksyllä 2011. Tiimeihin kuului niin muotoilun kuin insinööritieteiden opiskelijoita. Kenttätyön jälkeen tiimit ideoivat innovaatioita psykiatriseen hoitoon ja mielenterveyspalveluihin.

Potilaiden arjesta löytyi kehitettävää

Kenttätyövaiheessa tiimit rantautuivat psykiatrian poliklinikoille, haastattelivat hoitajia ja psykiatreja, osallistuivat potilaiden arkeen ja tutustuivat mielenterveysjärjestöihin. 

Tiimit havainnoivat psykiatrian käytäntöjä tuorein silmin, ja sieltä paljastui kehitettävää. Hoitojärjestelmän  ja järjestöjen välillä oli vain vähän vuorovaikutusta. Sairaala- ja avohoidon sekä psykiatrian klinikoiden välisessä tiedonkulussa oli puutteita. Potilas itse jäi usein epätietoiseksi hoidon perusteista ja seuraavista askelista, samoin läheiset. Ammattilaisten vaihtuminen oli riski hoitosuhteen katkeamiselle.


Hoitosuunnitelma keskittyi usein yksipuolisesti psykiatrisiin toimenpiteisiin, kun kuntouttava arki toimineen, mukaan lukien ruoan laitto, siivoaminen tai ihmissuhteiden ylläpito, jäi vaille huomiota. Kuntoutumisriskin muodostivat myös potilaiden kokema yksinäisyys ja eristäytyneisyys.


Uusia innovaatioita psykiatriseen hoitoon

Tiimit kehittivät kukin oman innovaatioideansa tutkimuksen pohjalta. Kohtaamispaikka Mosaiikki syntyi parantamaan tiedonvälitystä alueen mielenterveystoimijoiden, psykiatrisille hoitopaikkojen ja järjestöjen välillä, sekä antamaan neuvontaa ja vertaistukea mielenterveysongelmista kärsiville.

Potilaan matkalippu tukisi siirtymistä klinikalta toiselle tai avohoitoon ja muistuttaisi hoidon jatkosta. Sieltä löytyisi seuraava osoite, kulkuohjeet, tapaamisaika ja uuden lääkärin nimi. Lippu parantaisi potilaan turvallisuuden tunnetta ja sitouttaisi hänet hoitoon, ja kohentaisi sairaala- ja avohoidon sekä klinikoiden välistä tiedonkulkua.

Nettiportaali Mi:n prototyyppi syntyi mielenterveyspotilaan virtuaalituen kanavaksi. Se tarjoaisi yhteyden hoitajaan tai terapeuttiin, läheisiin sekä toisiin potilaisiin, sekä tietoa mielenterveydestä, hoidosta sekä itsehoidosta. Rekisteröidyn tilin kautta voisi pitää päiväkirjaa, luoda valokuva-albumeja tai julkaista ruokareseptejä. Mi aktivoisi toimimaan arjessa ja vähentäisi yksinäisyyttä.
 
Tarralapuista koostuva päiväkirja taas jäsentäisi potilaan usein yksitoikkoista arkea klinikalla.

Kuka hyödyntää innovaatioita?

Psykiatrian arki on jo kiireistä ja kuormittavaa, joten jäävätkö tiimien pienet, mutta hienot innovaatiot vain puheeksi? 

”Oivallukset ovat erinomaisia ja täysin toteuttamiskelpoisia – toteutus edellyttää riittävää tilaa ja aikaa,” kommentoi HUS psykiatrian projektijohtaja Raija Kontio.  ”Ideoita on mahdollista toteuttaa esimerkiksi HUS:in psykiatrian yksiköissä. Niissä on toki paljon muutakin kiireellistä kehitettävää, kuten ympäristön remontoimista viihtyisäksi ja eläväksi. Esimerkiksi eristyshuoneista on tullut huomautus kidutuksen vastaiselta komitealta.”

Innovaatioiden toteuttamisessa ja juurruttamisessa tarvitaan voimavaroja. ”Mielestäni näihin on varaa, rahaa hassataan turhempaankin. Palvelujen käyttäjien ja työntekijöiden sitouttaminen näihin asioihin myös säästää rahaa,” muistuttaa Kontio.

Teksti: Ellen Tuomaala

Esinesuunnittelu on vain kapea osa muotoilua.  Designin avulla voidaan kehittää vaikkapa kaupan kassan tai sairaalan vastaanoton toimintaa. Käyttäjäkokemuksen suunnittelun ja palvelumuotoilun tavoitteena on toimiva ja palkitseva kokemus palvelun käyttäjälle.

365|Wellbeing -ohjelma on osa Helsinki – Maailman designpääkaupunki 2012 -vuoden tapahtumia. World Design Capital eli WDC painottaa designin esinemuotoilua laajempaa merkitystä kaupunkiympäristölle, taloudelle ja sen asukkaille.

Pääkirjoitus>>>
Kaisa Leka elämän opissa>>>
Iloa työhön>>>
Näkökulmia perhesurmiin>>>

Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä