Tekstin koko

Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa

Tiedotteet

16.4.2012 9.48

Hallitus heikentää järjestöjen auttamismahdollisuuksia

Suomen Mielenterveysseuran 15.4.2012 kokoontunut liittokokous otti kantaa Suomen hallituksen tekemään kehyspäätökseen, jossa RAY:n avustussummasta siirrettäisiin vuosittain 30 miljoonaa euroa muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen tekemään auttamistyöhön.

Suomen Mielenterveysseura
Liittokokous 15.4.2012

Kannanotto

Hallitus heikentää järjestöjen auttamismahdollisuuksia

Huhtikuun alussa julkistetussa hallituksen kehyspäätöksessä vuosille 2013–2016 oli tyly yllätys Raha-automaattiyhdistykseltä tukea saaville järjestöille. Hallituksen suunnitelmien mukaan kehyskauden lopulla RAY:n avustussummasta siirretään 30 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia vuodessa muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen tekemään auttamistyöhön.

Suomen Mielenterveysseura ei hyväksy hallituksen suunnitelmia siirtää RAY:n avustusrahoja muihin käyttötarkoituksiin. Suomen Mielenterveysseura ja paikalliset seurat toimivat pääasiallisesti RAY-avustuksilla, joten niiden leikkaaminen vaikeuttaisi olennaisesti kehittämistyötä, auttamista ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä.

RAY:n tuki mahdollistaa sen, että ihmiset saisivat mahdollisimman varhain tukea ja apua elämän vaikeuksiin ja kriiseihin. Oleellinen osa Mielenterveysseuran työtä on myös kansalaistoiminta, jolla luodaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueen hyvinvointiin.  

Vuonna 2011 muun muassa:
  • Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa pystyttiin käymään 35 862 keskustelua, vaikka soittoja tuli 175 358 kappaletta,
  • Verkkokriisikeskus Tukinettiin tehtiin 332 301 vierailua,
  • SOS-kriisikeskuksen kriisivastaanotolla oli 2 823 asiakastapaamista,
  • paikallisiin 19 kriisikeskukseen tehtiin 18 640 asiakaskäyntiä,
  • 750 henkilöä osallistui Mielenterveyden ensiapu -koulutukseen ja
  • kansalaistoiminnan koulutuksissa oli 1 977 osallistujaa.
Hallitusohjelmassaan Kataisen hallitus lupaa kaventaa kansalaisten tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja sekä lupaa panostaa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdepalveluihin. RAY:n avustustoimintaan tarkoitettujen rahojen vähentäminen on ristiriidassa hallituksen oman ohjelman kanssa.

Suomen Mielenterveysseuran liittokokous vetoaa Suomen hallitukseen, että se peruisi päätöksensä siirtää Raha-automaattiyhdistyksen avustusrahoja muiden menojen rahoittamiseen. Mielenterveysseuran näkemyksen mukaan hallituksen RAY-leikkaukset ovat lyhytjänteistä säästämistä. Säästöt lisäävät kansalaisten hyvinvointieroja ja kasvattavat pahoinvointia. Pitkittyessään ongelmat aiheuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäkustannuksia. Pahimmillaan tämä voi johtaa paikallisseurojen toiminnan lakkauttamiseen.

Lisätietoja
Suomen Mielenterveysseura
kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck
0400 659 101, etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi


Palaa otsikoihinTulosta tämä sivu

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä