Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveys on kaikille kuuluva voimavara, ja olennainen osa hyvinvointia ja terveyttä. Jokainen voi vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveyden ensiapu -kursseilla opitaan mielenterveydestä kansalaistaitona ja treenataan mielenterveystaitoja.

Mielenterveysosaaminen sisältää arkisia ja yksinkertaisia keinoja. Nämä taidot auttavat ihmistä toimimaan omassa elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita vaatimuksineen.

Mielenterveystaitoja ja -tietoja opiskellaan Mielenterveyden ensiapu -koulutuksissa. Koulutuksiin osallistui lähes 20 000 ihmistä 2017–2018. Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä mielenterveys on ja mitä ovat sen suoja- ja riskitekijät. Muita teemoja ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, kriisit ja niistä selviytyminen sekä arjen hyvinvoinnista huolehtimisen taidot.

Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja kriisitilanteessa auttaminen ovat kansalaistaitoja. Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus tarjoaa tietoa mielenterveyden ongelmista ja antaa välineitä auttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden oireet, mukaan lukien neuvot avun tarpeen arviointiin ja avun hankkimiseen.  Tiedon lisääminen mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista vähentää myös niihin kohdistuvia ennakkoluuloja, purkaa stigmaa eli häpeäleimaa sekä muokkaa asenteita myönteiseen suuntaan.

Nuoren mielen ensiapu® -koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin vaikuttavia arjen haasteita ja ilmiöitä, kuten univaikeuksia, netin käyttöä ja koulukiusaamista. Koulutuksessa keskitytään erityisesti varhaiseen tunnistamisen ja auttamisen keinoihin.

Miten koulutuksiin voi osallistua?

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset on tarkoitettu  kaikille Suomessa asuville, kansalaisille ja ammattilaisille. Koulutukset eivät kuitenkaan sovellu akuutissa kriisitilanteessa oleville. 

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Kaikille avoimia koulutuksia markkinoidaan muun muassa Mielenterveysseuran sivuilla. Sivuilta löytyvät myös koulutusten yhteyshenkilöiden nimet, joihin voi olla suoraan yhteydessä. Lisäksi koulutuksia markkinoidaan niitä järjestävien organisaatioiden, kuten esimerkiksi kansalaisopistojen nettisivuilla.

Koulutukset kestävät 14 tuntia, ja niiden hinta on 30–100 euroa riippuen järjestäjästä. Heikossa asemassa oleville järjestetään ilmaisia koulutuksia.

Miten mielenterveyden ensiapuohjaajaksi voi kouluttautua?

Ohjaajakoulutuksiin voi osallistua peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen. Edellytämme ohjaajilta aiempaa kokemusta kouluttamisesta tai ryhmänohjaajana toimimisesta. Lisätietoja ohjaajakoulutuksista saa ottamalla yhteyttä Mielenterveysseuraan. Ohjaajakoulutukset ovat toistaiseksi olleet ilmaisia.

Lue lisää ohjaajakoulutuksista

Lue lisää

Muualla verkossa

Hyvinvointiohjelma Oiva

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki