Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelun tarkoituksena on tukea mielen hyvinvointia ja auttaa mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja yhteistyötä koordinoi Suomen Mielenterveysseura. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat ahdistuneisuus, masentunut mieliala, itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset.

Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekjiä, mutta päivystys tapahtuu pääsääntöisesti kotoa käsin omalta koneelta. Kaikkien vapaaehtoisten on osallistuttava työnohjaukseen joka toinen kuukausi. Työnohjaus järjestetään Helsingissä ilta-aikaan.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan Suomen Mielenterveysseuran ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net). Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

SOS-kriisikeskuksessa voi toimia päivystäjänä Sekasin-chatissa, Kriisipuhelimessa tai henkilökohtaisissa tukisuhteissa. Lue lisää.

Tarvitsemme lisää päivystäjiä kivaan porukkaan – hae mukaan!

Oletko kirjoittamalla itseäsi hyvin ilmaiseva aikuinen, jolla on aitoa halua kohdata nuoria verkossa? Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin. Voit olla esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, alan opiskelija tai muutoin kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa.

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi, täytä lomakehakemus täällä.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään Sekasin-chatissa muualla kuin Helsingissä, tiedustele mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Toivomme sinulta:

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • kiinnostusta nuorten maailmaan
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteita, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja ja syvennytään mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveyden ongelmiin lapsilla ja nuorilla. Koulutukseen sisältyy myös kotitehtäviä koulutuspäivien välissä.

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään rikosrekisterilain 6 a:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Koulutuspäivät:

la 2.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 1

la 9.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 1

la 16.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 2

la 2.3.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 2

la 9.3.2019 klo 10-17 Verkkoauttamisen perusteet

Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat noin 35 tunnin mittaiseen peruskoulutukseen, joka järjestetään Helsingissä. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan aktiivisesti paikalla kaikkina koulutuspäivinä, osallistumaan kolmen tunnin harjoitusvuoroon toimistollamme sekä toimimaan Sekasin-chatin päivystäjänä vähintään vuoden ajan.

 

 

Yhteystiedot

Julia Iinatti
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sos-kriisikeskus

+358 40 704 8168Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki