Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelun tarkoituksena on tukea mielen hyvinvointia ja auttaa mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja yhteistyötä koordinoi Suomen Mielenterveysseura. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat ahdistuneisuus, masentunut mieliala, itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset.

Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekjiä, mutta päivystys tapahtuu pääsääntöisesti kotoa käsin omalta koneelta. Kaikkien vapaaehtoisten on osallistuttava työnohjaukseen joka toinen kuukausi. Työnohjaus järjestetään Helsingissä ilta-aikaan.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan Suomen Mielenterveysseuran ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net). Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

SOS-kriisikeskuksessa voi toimia päivystäjänä Sekasin-chatissa, Kriisipuhelimessa tai henkilökohtaisissa tukisuhteissa. Lue lisää.

Tarvitsemme lisää päivystäjiä kivaan porukkaan – hae mukaan!

Oletko kirjoittamalla itseäsi hyvin ilmaiseva aikuinen, jolla on aitoa halua kohdata nuoria verkossa? Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin. Voit olla esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, alan opiskelija tai muutoin kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa.

Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi haluava vastaa videohaastatteluun. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta vastata haastatteluun teknisten ominaisuuksien vuoksi, pyydämme ottamaan yhteyttä (yhteystiedot alhaalla). Päivystäjäksi sopivat hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun. Haastattelut järjestetään Suomen Mielenterveysseuran tiloissa Helsingissä pääsääntöisesti viikoilla 11 ja 12. Haastattelun jälkeen valitaan koulutukseen osallistujat. Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan, mutta kevään koulutuksen hakuprosessissa huomioidaan hakemukset, jotka ovat tulleet 28.2.2018 mennessä. Koulutuksia on mahdollisesti tulossa myöhemmin lisää. Tiedot tulevista koulutuksista näet alempana sivulla kohdassa Koulutuspäivät. Mikäli olet kiinnostunut päivystämään Sekasin-chatissa muualla kuin Helsingissä, tiedustele mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Koulutukseen valituille järjestämme noin 35 tunnin mittaisen peruskoulutuksen, joka järjestetään Helsingissä huhtikuussa 2018. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan kaikkina kurssipäivinä aktiivisesti paikalla, osallistumaan 3 tuntiseen harjoitteluun Pasilassa ja toimimaan koulutuksen jälkeen Sekasin-chatin päivystäjinä vähintään vuoden ajan.

Toivomme sinulta:

 • vähintään 25 vuoden ikää
 • kiinnostusta nuorten maailmaan
 • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
 • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
 • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
 • halua kehittää omaa osaamista
 • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteita, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja ja syvennytään mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveyden ongelmiin lapsilla ja nuorilla. Koulutukseen sisältyy myös kotitehtäviä koulutuspäivien välissä.

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään rikosrekisterilain 6 a:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Koulutuspäivät:

 • La 14.4.2018 klo 10–17 Mielenterveyden ensiapu 1
 • Su 15.4.2018 klo 10–17 Mielenterveyden ensiapu 1
 • La 21.4.2018 klo 10–17 Nuoren Mielen Ensiapu
 • La 28.4.2018 klo 10–17 Vapaaehtoisena toimiminen ja verkkoauttaminen                                                                                                                     

Yhteystiedot

Saara Mäki-Reinikka
Vapaaehtoistyön koordinaattori, Sekasin-chat
Sos-kriisikeskus

+358 40 684 0510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki