Avoin työpaikka: Määräaikainen Mielenterveyspooli 2.0 -hankkeen projektipäällikkö

Uutiset

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisätiedot: www.mielenterveyspooli.fi

Poolin jäsenistä Finfami, KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti, Psykosociala förbundet, Suomen Klubitalot ja Suomen Mielenterveysseura toteuttavat yhteisen valtakunnallisen hankkeen ”Mielenterveyspooli 2.0” vuosina 2018-2020. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysjärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä, hyödyntää järjestöjen tuotoksia ja tiivistää järjestöjen yhteistyötä. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen hallinnoivana tahona ja työnantajana toimii Suomen Mielenterveysseura.

Haemme hankkeeseen määräaikaista projektipäällikköä kaksihenkiseen ydintiimiin, joka toimii yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien järjestöjen kanssa. Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti hankesuunnitelman toteutumisesta Mielenterveyspoolin ohjauksessa. Työtehtäviin kuuluvat hankkeen johtaminen ja vastuu projektin kokonaisuudesta. Projektipäällikkö koordinoi ja vahvistaa järjestöjen vaikuttamis- ja stigmatyötä sekä vastaa järjestöjen yhteisen tietovarannon suunnittelusta ja toteutuksesta. Vaikuttamistyö kohdistuu 1) päättäjiin, 2) viestimiin, 3) elinkeinoelämään ja 4) tavallisiin kansalaisiin. Projektipäällikkö toimii eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan valmistelijana ja sihteerinä. Hän tukee järjestöjen yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua. Projektipäällikkö tuottaa selvityksen järjestöjen yhteistyön tiivistämisestä.

Projektipäällikkö toimii hankkeen tiedottajan esimiehenä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Edellytämme projektipäälliköltä

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • kokemusta järjestö- tai vapaaehtoistyöstä
  • kokemusta vaikuttamistyöstä ja verkottumisesta
  • sosiaali-, terveys- tai viestintäalan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus tietokantaperusteisten verkkopalvelujen kehittämisestä on eduksi.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 15.2. osoitteeseen hakemukset@mielenterveysseura.fi

Tiedustelut

Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura
kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi
puh. 0400 659101

Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Pia Hytönen, Finfami
pia.hytonen@finfami.fi
puh. 040 7765911

Takaisin