Avoin työpaikka: Määräaikainen Osaava vanhemmuus -hankkeen projektipäällikkö

Uutiset

Suomen Mielenterveysseura toteuttaa vuosina 2018–20 Osaava vanhemmuus -hankkeen, jossa muokataan ja levitetään Lapset puheeksi (LP) -menetelmä järjestöjen käyttöön valtakunnallisesti. Tavoitteena on edistää ja tukea LP-menetelmän ja käyttöön ottoa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten ja ammattilaisten keskuudessa, perheiden sekä vanhemmuuden tukemiseksi ja ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi. LP-koulutusmallista luodaan tässä hankkeessa vapaaehtoisille ja tukihenkilöille soveltuva koulutus.

Haemme hankkeeseen määräaikaista projektipäällikköä. Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti hankkeen toteutumisesta. Työtehtäviin kuuluu hankkeen johtaminen ja vastuu projektin kokonaisuudesta: kehittämistyön johtaminen, koulutusten toteuttaminen ja arviointi, hankkeen viestintä sekä verkostoyhteistyö ja vaikuttamistyö. Projektipäällikkö toimii hankesuunnittelijan esimiehenä. Projektipäällikkö vastaa koulutuksen liittämisestä Mielenterveysseuran sähköisen hallintajärjestelmään.

Edellytämme projektipäälliköltä

  • soveltuvaa amk- tai korkeakoulukoulututkintoa
  • kokemusta järjestö- tai vapaaehtoistyöstä
  • kokemusta hanketyöstä
  • LP-menetelmän kouluttajapätevyys
  • sosiaali-, terveys- tai opetusalan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

Kohteena olevassa järjestökentässä on toimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten kielitaito on eduksi.

Arvostamme myös lasten, nuorten ja perheiden näyttöön perustuvien työmenetelmien osaamista ja kokemusta vapaaehtoistoiminnasta. Kokemus sähköisten oppimisalustojen hyödyntämisestä on eduksi.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 8.2. osoitteeseen hakemukset@mielenterveysseura.fi

Tiedustelut

Bitta Söderblom
Toimiva lapsi & perhe -työn koordinaattori
bitta.soderblom@mielenterveysseura.fi
puh. 040 621 2474

Kristian Wahlbeck
kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi
puh. 0400 659101

Takaisin