Ei leikkauksia leikin vuosiin

Uutiset

Lapsen mielenterveyden kehittymisen näkökulmasta leikki ja leikin vuodet ovat korvaamattoman tärkeitä kehittyvälle ja kasvavalle mielelle sekä mielenterveydelle. Kasvavalle lapselle leikki on arvo itsessään, ja leikkiminen tukee lapsen kehitystä ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti. Leikin mahdollistaminen ja arvostaminen ovat myös syrjäytymistä ehkäiseviä tekijöitä.

Lapsi tarvitsee lähelleen turvallisia aikuisia, joiden hoivassa lapsi saa turvan kasvaa ja leikki mahdollistuu. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on suuri merkitys ja vaikuttamisen mahdollisuus, neuvolatyön ohessa, tukea perheitä ja edistää päivittäin lapsen varhaisten vuosien kehitystä.

Varhaiskasvatuksessa tehdään arvokasta lapsen mielenterveyden edistävää ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä. Erityistä huomiota ansaitsevat varhaiskasvatuksen kentällä 0-3-vuotaiden lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa lapsen mielenterveyteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Yhdessäolon ja tunnetaitojen opettelu ovat ydintä hoivan ja läsnäolon ohessa pienen lapsen mielenterveyden vahvistamisessa.

Lapsille tulee turvata paineeton ja lapsen kehityksen vaatiman rytmin mukainen rauha alle kolmivuotiaasta esikouluiän loppuun saakka. Lapsen ensimmäiset kuusi varhaiskasvatuksen vuotta tulee säilyttää leikin vuosina. Niiden aikana lapsi kasvaa ja oppii tulevaisuuden ja oppimisen kannalta välttämättömiä taitoja.

Olemme Suomen Mielenterveysseurassa kouluttaneet vuodesta 2014 lähtien yli 3000 varhaiskasvatuksen ammattilaista lapsen mielenterveyden edistämisen teemoihin liittyen. Olemme kuulleet ammattilaisten huolta siitä, miten puutteelliset tilat ja resurssit ovat useasti lapsen mielenterveyden näkökulmasta tärkeiden arjen toimintojen ja hyvien käytänteiden esteenä.

Pienet ryhmäkoot, riittävä määrä pysyviä aikuisia sekä ammattilaisten ymmärrys oman työn vaikuttavuudesta ja lapsen mielenterveyden edistämisestä ovat merkittäviä lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ammattilaisen kokemuksella omasta jaksamisesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista on yhteys lapsen mielenterveyteen ja kokemukseen kuulluksi tulemisesta. Suomen Mielenterveysseura edistää lapsen mielenterveyttä kouluttamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Pyrkimyksenämme on lisätä ymmärrystä lapsuuden mielenterveydestä ja mielenterveystaidoista arjen voimavarana sekä lasten kanssa toimivien ammattilaisten että huoltajien parissa. Lapsen mielenterveyden kivijalka rakennetaan kotona huoltajien kanssa rakkauden voimalla. Vanhemmuuden ja perheiden vilpitön tuki varhaiskasvatuksen ammattilaisilta on lapsen mielenterveyden edistämisen ydintä. Mielen hyvinvoinnin merkityksen oivaltaneet turvalliset aikuiset pystyvät tekemään lapsen mielenterveyttä vahvistavia tekoja.

Yhteiskunnassa on uskallettava suojella lapsuutta ja turvallista kasvua. Talouden, tehokkuuden, kansainvälistymisen tai uudistusten nimissä ei tule unohtaa näitä oikeuksia. Vanhemmuuden tuki sekä riittävät resurssit lapsuuden kasvuympäristöille edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia ja vähentävät eriarvoisuutta läpi elämän.

KUVA: SUSANNA KOSONEN

Takaisin

Yhteystiedot

Susanna Kosonen
Asiantuntijakoordinaattori
Nuoren mielenterveys työelämässä ja lasten mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa. Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 182 0656Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki