Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille


Monimuoto-opiskeluna toteuttava koulutus on suunnattu ET- ja VET-perheterapeuteille ja se täyttää KELAn lisäkoulutusta koskevat kriteerit. Valviran hyväksymä psykoterapeutti voi koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan antaa KELAn rahoittamaa paripsykoterapiaa.

Opiskelu kestää noin vuoden ja perustuu prosessinomaiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy 18 lähipäivää (teoriaseminaareja), joiden aikana tutustutaan laaja-alaisesti paripsykoterapian erilaisiin näkökulmiin, uusiin tutkimuksiin perustuviin interventioihin ja syvennytään tarkemmin tunnekeskeisen paripsykoterapian perusteisiin. 

Lisäksi avataan uudenlaisia näkemyksiä uusperheiden parisuhteeseen ja uusparien kanssa työskentelyyn sekä lapsinäkökulmaan paripsykoterapiassa. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu yksilö- ja ryhmätöitä, kirjallisia tehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä case/työnohjaustyöskentelyä. 

Koulutuksen suunniteltu ajankohta kevät 2018.
Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki