Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu


Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus on suunnattu ET- ja VET-perheterapeuteille ja se täyttää KELAn lisäkoulutusta koskevat kriteerit. Valviran hyväksymä psykoterapeutti voi koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan antaa KELAn rahoittamaa paripsykoterapiaa.

Opiskelu kestää noin vuoden ja perustuu prosessinomaiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy 18 lähipäivää (teoriaseminaareja), joiden aikana tutustutaan laaja-alaisesti paripsykoterapian erilaisiin näkökulmiin, uusiin tutkimuksiin perustuviin interventioihin ja syvennytään tarkemmin tunnekeskeisen paripsykoterapian perusteisiin. 

Lisäksi avataan uudenlaisia näkemyksiä uusperheiden parisuhteeseen ja uusparien kanssa työskentelyyn sekä lapsinäkökulmaan paripsykoterapiassa. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu yksilö- ja ryhmätöitä, kirjallisia tehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä case/työnohjaustyöskentelyä. 

Koulutus on alkanut.


Päivämäärä: 
20/09/2018 - 09:00