Perhearviointimenetelmä, Mikkeli


Perhearviointi - perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Aika:
16.11.2017, 14.12.2017 ja 25.1.2018 klo 9.00 - 15.45

Paikka:
Mikkeli

Lisätiedot ja ilmoittautuminen


Päivämäärä: 
16/11/2017 - 09:00
Kohderyhmä: 
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa
Hinta: 
720 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.