Psykoterapian perusteet (30 op) Joensuu 6.5.2019 - 10.3.2020


Aika ja paikka
6.–7.5., 3.–4.6., 12.–13.8., 9.–10.9., 7.–8.10., 4.–5.11. ja 9.–10.12.2019 sekä 13.–14.1., 10.–11.2. ja 9.–10.3.2020 klo 9–16, Joensuu

Kouluttaja
TtK, psykoterapeutti VET, työnohjaaja, EMDR-terapeutti Sari Takkinen ja LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET Sirpa Kaakinen, Suomen Mielenterveysseura

Kohderyhmä
Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op.). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Hinta
3200 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus (laskutetaan 10 erässä kunkin koulutusjakson jälkeen)

lisätietoa ja ilmoittautuminen


Päivämäärä: 
06/05/2019 - 09:00