Psykoterapian perusteet, Mikkeli


Psykoterapian perusteet -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä psykoterapeuttista osaamistaan. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista.

Psykoterapian perusteet -koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen psyykkistä kasvua ja kehittymistä kuvaavista teoreettisista perusteista ja yleisimmistä psykoterapian suuntauksista ja niiden vaikuttavuuksista tutkimusten valossa. Koulutuksessa perehdytään lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisiin häiriöihin, niiden tutkimiseen ja diagnosointiin sekä hoidon ja kuntoutuksen menetelmiin. Koulutuksessa käsitellään myös mielenterveystyötä koskevaa lainsäädäntöä ja etiikkaa sekä perehdytään psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmään.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Opiskelu kestää noin vuoden. Kokonaisuuteen sisältyy 20 lähipäivää (kahden päivän jaksoina), kirjallisia tehtäviä, yksilö- ja ryhmätöitä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä opinnäytetyö (omaan työhön liittyvä kehittämistyö).

Koulutus on alkanut.

 

 


Päivämäärä: 
24/04/2017 - 09:00 - 20/03/2018 - 16:00
Sijainti: 
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 MIKKELI
Kohderyhmä: 
Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle.
Järjestäjä: 
Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa