Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona


Asiakkaan koti hoidon ja terapian ympäristönä asettaa sekä asiakkaan että työntekijän uudenlaisten haasteiden eteen. Tasavertaisen ja tehokkaan yhteistyösuhteen rakentaminen ja muutoksen mahdollistuminen ovat niistä keskeisiä. Koulutus on tarkoitettu terveys- ja sosiaalialan tai muun soveltuvan alan ammattilaisille, jotka työskentelevät asiakkaiden kodeissa ja haluavat monipuolistaa "työkalupakkiaan". Koulutus toteutuu teorian, videonäytteiden, erilaisten harjoitusten sekä koulutettavan oman työskentelyn reflektiivisenä tutkimisena ryhmässä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on edistää koulutettavien valmiuksia työskennellä asiakkaiden arkisissa ympäristöissä sekä hyödyntää kotikontekstin mahdollisuuksia. Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden osaamista. Koulutukseen valittavilta toivotaan mahdollisuutta työskennellä asiakkaiden kodeissa ja / tai kehittää kyseistä työskentelyotetta omassa työssään. Koulutus soveltuu hyvin työparien ja / tai -ryhmien koulutukseksi.

Koulutusaika ja menetelmä

Koulutusryhmä kokoontuu kahtena peräkkäisenä päivänä kerran kuukaudessa (5x2 pv). Lähityöskentelypäivissä perehdytään aiheeseen sekä teorian että työnohjauksellisen työskentelyn kautta.

Koulutettavat työskentelevät koulutuksen aikana omien asiakkaidensa kanssa, tekevät välitehtäviä, videoivat yhden kotikäynnin työstettäväksi koulutuksen työnohjauksessa sekä perehtyvät aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.

Kouluttajat

Kouluttajina ja työnohjaajina toimivat Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen kokeneet kouluttajat.

Koulutusta järjestetään tilauskoulutuksena.
Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki