Henkistä tukea sairauden kohtaamiseen Mielenterveysseuran tietopaketista

Uutiset

Mielenterveysseura.fi-sivustolla on julkaistu fyysistä sairastumista käsittelevä tietopaketti. Siinä kerrotaan vakavan sairastumisen aiheuttamasta psykologisesta kriisistä, sairastumiseen liittyvien vaikeuksien käsittelystä sekä henkisen tuen ja avun mahdollisuuksista sairauden kohdatessa.

Tietopaketissa käydään läpi kriisin vaiheet, kriisistä selviytymisen ja sopeutumisen keinoja, psyykkistä joustavuutta sekä miten tukea ja auttaa sairastunutta läheistä. Lisäksi siinä esitellään vertaistuen mahdollisuuksia, käytännön ohjeita jaksamiseen sekä kuinka taloushuolien kanssa voi selvitä eteenpäin. Myös surua ja surussa tukemista käsitellään, samoin pitkään sairastamista sekä elämän rajallisuuden kohtaamista.

”Sairastuminen yllättää sekä itsen että läheisen ja elämän tasapaino järkkyy. Kriisissä voi herätä turvattomuutta, pelkoa, vihaa tai syyllisyyttä. Selviytyminen vie voimia, mutta selviytymistaitoja voi myös kehittää ja harjaannuttaa. Toivomme, että artikkeleista löytää tietoa ja vinkkejä, jotka auttavat eteenpäin”, sanoo Reija Tuomisalo Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksesta.

Kokonaisuus on tarkoitettu henkisen tuen ja avun lähteeksi sairastuneille, heidän läheisilleen ja verkostoilleen, sairastuneiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä muille tukijoille.

Linkki tietopakettiin
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/sairastuminen-voi-olla-kriisi

Takaisin

Yhteystiedot

Reija Tuomisalo
SOS-kriisikeskuksen päällikkö

+358 40 555 8491Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki