Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, 15. - 16.11. ja 4.12.2017, Helsinki


Mieli-keho -yhteyttä vahvistava MBB-menetelmä tarjoaa välineitä tiedostaa omia ajatuksia silloin, kun niiden ylivalta aiheuttaa kielteisiä tunnekokemuksia ja kehollisia stressireaktioita. Mind-Body Bridging (MBB) on näyttöön perustuva, nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, joka on kehitetty psykiatrien, lääkäreiden, psykologien ja tutkijoiden välisenä yhteistyönä.

MBB:tä voidaan turvallisesti käyttää oman hyvinvoinnin vahvistamiseen itsehoito- ja stressinpurkumenetelmänä. Se auttaa muun muassa käsittelemään kielteisiä ajatuksia, hiljentämään ahdistuneisuutta aiheuttavia vaatimuksia ja päästämään irti ongelmallisista tunteista. Stressinlievitys- ja voimaantumisharjoitusten avulla yliaktiivinen mieli saadaan rauhoittumaan, yhteys omiin voimavaroihin palautumaan ja toimintakyky säilymään hyvänä stressaavissakin tilanteissa. Menetelmän harjoituksia voidaan hyödyntää arjessa ilman, että siihen tarvitsee varata erillistä vetäytymisaikaa tai -paikkaa.

Koulutus on suunnattu kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. Sitä voidaan hyödyntää myös ammattikäytössä jatkokoulutuksen jälkeen. Jatkokoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on sosiaali- tai terveysalan peruskoulutus.

Ai­ka:
Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää, joista kaksi ensimmäistä pidetään 15. - 16.11. ja kolmas päivä 4.12.2017 klo 9 - 16 (Huom! Kolmas päivä muuttui 11.12. päivästä 4.12. päivään)

Paikka:
Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila
Esterinportti 2 C, 5. krs, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila, käynti Pasilanraition puolelta R-kioskin ja apteekin välistä)

Hinta:
820 € Hintaan sisältyy Stanley H. Block: Kehon ja mielen yhteys -stressinkäsittelyn työkirja sekä koulutusmateriaali

Kou­lu­tus­kie­li ja kou­lut­ta­ja:
Koulutuskielenä on suomi. Kouluttajana toimii työterveyslääkäri ja MBB -asiantuntija -kouluttaja Heli Jussila-Martineau

Am­mat­ti­käyt­töön täh­tää­vä MBB-me­ne­tel­mä­kou­lu­tus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua myöhemmin Vaiheen 2 -koulutukseen ja sitä seuraavaan työnohjausvaiheeseen (Vaihe 3)  

Ilmoittautuminen

Lisätietoa Mind-Body Bridging -menetelmästä löytyy Suomen MBB-yhdistyksen sivuilta tästä


Päivämäärä: 
15/11/2017 - 09:00 - 04/12/2017 - 16:00
Sijainti: 
Helsinki, Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Käynti Pasilanraition puolelta, apteekin vierestä
Kohderyhmä: 
Kaikki omasta mielen hyvinvoinnista kiinnostuneet
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus
Hinta: 
820 € Hintaan sisältyy Stanley H. Block: Kehon ja mielen yhteys -stressinkäsittelyn työkirja sekä koulutusmateriaali


Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki