Kansainvälistä yhteistyötä

Mielenterveysseuran tavoitteena on vaikuttaa kansainvälisen yhteistyöverkoston avulla Euroopassa niin, että ihmisten henkinen hyvinvointi otetaan huomioon myös kansainvälisessä päätöksenteossa ja yhteisiä lakeja luotaessa. Maailmanlaajuisesti seura on mukana mielenterveystyöhön ja vapaaehtoistoimintaan liittyvän uuden tiedon ja toimintamallien vaihdossa.

Seura toimii aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä järjestöissä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Mielenterveyden maailmanliitto (WFMH) ja etenkin Euroopan aluetta edustava Mental Health Europe (MHE), jonka hallituksessa seuralla on edustaja. Maailmanliitolla on jäsenjärjestöjä 130 maassa yhdeksällä alueella kautta maailman. Liitto on mielenterveysasioissa YK:n ja sen alajärjestöjen sekä Maailman terveysjärjestön yhteistyökumppani.

Suomen Mielenterveysseura vastasi vuosina 2013–2016 toteutetusta Euroopan komission ja jäsenmaiden mielenterveyden yhteistoimen (”Joint Action on Mental Health and Well-being”) osahankkeesta. Osahankkeen tavoitteena oli kartoittaa työkaluja ja käytäntöjä mielenterveysasian viemiseksi osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Seuran edustus kansainvälisissä järjestöissä

Seuran kansainväliset yhteistyökumppanit

  • Kansainvälinen kuntoutusliitto (RIFI)
  • Mielenterveyden maailmanliitto (WFMH)
  • Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN-FIN)

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki