Nuorisotyö

Nuorisotyössä tehdään päivittäin nuoren mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja nuoren elämässä.

Nuoren mielenterveyttä vahvistetaan tarjoamalla hänelle hyvän kasvun aineksia, elämäniloa, voimaa ja rohkeutta. Samalla lisätään nuoren osallistumisen ja aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia.

Mielenterveys voimaksi nuorisotyöhön -materiaalipaketti:

Valtakunnallinen koulutus ja materiaalit on tarkoitettu kaikille nuorisotyön kentällä toimiville ammattilaisille: nuorisotaloille, etsivään työhön, erityis- ja perhe­nuoriso­työhön, työpajoille, verkkonuorisotyöhön, seurakunnan nuorisotyöhön, urheiluseuratoimintaan, sekä seikkailukasvatukseen ja leireille. Lue lisää koulutuksista! Läs mera om utbildningar!

Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -jalkauttamis­hanke (2014–2015) vahvistaa nuorisotyön ammattilaisten tietoja ja taitoja mielenterveydestä voimavarana. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja hanke on osa hallituksen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (Lanuke 2012-2015). Nuoriso­työtoimijoiden kanssa kehitetyt Mielenterveys voimaksi koulutus ja materiaali antavat välineitä lasten ja nuorten mielenterveystaitojen tukemiseen, osana arjen nuorisotyötä.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Humanistisen ammattikorkeakoulun, Allianssin ja Preventiimin kanssa ja kehitetään mielenterveystaitoja tukevia sisältöjä osaksi niiden koulutusrakenteita.

Nuorisoverkkoprojektissa laadittiin mielen hyvinvoinnin työkaluja verkkoon. Lue raportti!