Osaamiskeskus Vahvistamo

Triplasti vahvistusta nuorten hyvinvointiin: Nuorten osaamiskeskus VAHVISTAMO lisäämään mielenterveyden edistämisen, sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalalla.

Vahvistamo tarjoaa mielenterveyden edistämisen sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innostaa osallistamaan nuoret osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan kokemus, arjen taidot, kokemus omasta merkityksellisyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja nuoren toimijuutta.

Mielenterveyden edistämisen ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi tehtävä työ on ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Osaamiskeskus pyrkii toiminnallaan myös herättämään keskustelua näiden alueiden yhtäläisyyksistä.

Vahvistamo luo alueellisia verkostoja, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään koulutuksia kunkin alueen tarpeisiin.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja nuorten kanssa työskenteleville, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Tutustu Vahvistamoon verkossa!

Mielenterveys voimaksi -koulutukset:

Koulutuksessa tarjotaan välineitä mm. nuorten tunnetaitojen vahvistamiseen, ihmissuhdetaitojen tukemiseen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen, pettymyksistä ja suruista selviytymiseen, sekä arvoista ja asenteista keskustelemiseen. Koulutus kestää yhden päivän ja on osallistujille maksuton (lounas omakustanteinen). Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville.

21.9.2018 Helsinki: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Paikka ja aika: Suomen Mielenterveysseura, Maistraatinportti 4 A, 2krs, 00240 Helsinki. 21.9.2018, klo 8:30-15:30. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa. Ilmoittaudu 17.9.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

22.10.2018 Oulu: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Oulun seudun ja Kainuun Koordinaatin aluekoordinoinnin kanssa.

Paikka ja aika: Oulun kaupungin pajakeskus, Tykistökatu 13, 90130 Oulu. 22.10.2018, klo 8:30-15:30. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa. Ilmoittaudu 8.10.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

16.11.2018 Hämeenlinna: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Paikka ja aika: Ravintola Verka Oy, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna. 16.11.2018 klo 8:30-15:15. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 2.11.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

23.11.2018 Lappeenranta: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Paikka ja aika: Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, Lappeenrannan Linnoitus. 23.11.2018 klo 8:30-15:15. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 9.11.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

27.11.2018 Mikkeli: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Paikka ja aika: Suomen nuoriso-opisto, Kartano I -luokka, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli. 27.11.2018, klo 8:30-15:15. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa. Ilmoittaudu 13.11.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

30.11.2018 Kotka: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Paikka ja aika: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, 48100 Kotka. 30.11.2018 klo 8:30-15:15. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 16.11.2018 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ota yhteyttä Vahvistamon porukkaan:

Elina Marjamäki, mielenterveyden edistäminen, verkostoyhteistyö, nuoren kohtaaminen kriisissä, p. 0406787295, elina.marjamaki@mielenterveysseura.fi

Katri Peräaho, mielenterveyden edistäminen, koulutukset, p. 0404801432, katri.peraaho@mielenterveysseura.fi

Bashe Ali, mielenterveyden edistäminen, kulttuuri- ja maahanmuuttajasensitiivisyys, p. 0406736769, bashe.ali@mielenterveysseura.fi

Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistäminen, oppilaitosyhteistyö, marja.snellman-aittola@mielenterveysseura.fi

Emilia Nikkinen, nuorten osallisuus, p. 0503040774, emilia@yeesi.fi

Saija Himanka, Pohjois-Suomi, verkostot ja nikotiini, p. 0504665268, saija.himanka@ehyt.fi

Nuppu Soanjärvi, Itä-Suomi, verkostot ja pelihaittatyö, p. 0505498714, nuppu.soanjarvi@ehyt.fi

Mika Piipponen, Etelä-Suomi, verkostot ja kannabis, p. 0504001463, mika.piipponen@ehyt.fi

Marika Vartiainen, Länsi-Suomi, verkostot ja alkoholi, p. 0504659894, marika.vartiainen@ehyt.fi

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Päällikkö
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 640 2405Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki