Yläkoulu

Suomen Mielenterveysseurassa on koottu selkeä nuoren kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja elämäntaitoa tukeva kolmevuotinen Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus peruskoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille osaksi terveys­tiedon opetusta. Lataa opetusaineisto tästä!

Opetuskokonaisuuden näkökulmana on mielenterveyden voimavara-ajattelu: mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voidaan tukea, vahvistaa, opettaa ja oppia. Tämän pohjalta on luotu yhtenevä, luokkatason mukaan etenevä ja aiheiltaan syvenevä kokonaisuus.

Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

 • Mielen hyvinvoinnin tukitekijät ja kompastuskivet
 • Itsetuntemus
 • Tunne- ja ihmissuhdetaidot
 • Turvaverkko
 • Haastavat elämäntilanteet
 • Selviytymisen tukeminen
 • Arvostukset ja asenteet.

Sisällöistä muodostuu mielenterveystietojen ja -taitojen kokonaisuus kolmelle lukuvuodelle. Nuori saa mielenterveydestä tietoa, osaamista ja ymmärrystä omaan arkeen ja tulevaisuuteen.

Mielen hyvinvoinnin opetus­kokonaisuuden päättyessä oppilas tietää muun muassa:

 • Miten pitää huolta omasta mielen hyvinvoinnistaan arjessa.
 • Tunnistaa omia mielen hyvinvointia edistäviä arkisia tekijöitä.
 • Tietää, mitkä ovat mielen hyvinvoinnin suoja- ja riskitekijöitä.
 • Osaa tunnistaa erilaisia selviytymistyylejä, joita ihmisillä on tapana käyttää elämässä eteen tulevien haastavien tilanteiden edessä.
 • Osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita.
 • Tietää, miten yksinäisyyteen voi hakea apua.
 • Osaa nimetä turvaverkkoonsa kuuluvia aikuisia.
 • Tietää, mistä ja miten hakea tarvittaessa apua.

Hyödyllisiä nettilinkkejä

nuorten mielenterveystalo

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Päällikkö
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 640 2405Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki