Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveys on voimavara, joka kuuluu kaikille. Se on tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä. Mielenterveystaidot auttavat ihmistä toimimaan elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja niiden asettamia vaatimuksia. Jokainen voi vaikuttaa omaan mielenterveyteensä vahvistamalla sitä.  

Mielenterveysosaamisella tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Näitä taitoja voi opiskella Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksissa

Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja kriisitilanteessa auttaminen ovat kansalaistaitoja. Tiedon lisääntyminen vähentää mielenterveysongelmiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja muokkaa asenteita myönteiseen suuntaan. Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutukset tarjoavat tietoa mielenterveyden ongelmista ja antavat välineet auttamiseen.

Lue lisää

Muualla verkossa

Hyvinvointiohjelma Oiva

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki