Mielenterveyden ensiapu 1

"Ensimmäistä kertaa oivalsin, että mielenterveys tarkoittaa terveyttä."

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

"Ajatusten vaihto muiden kurssilaisten kanssa antaa uusia eväitä työhön ja käytännön harjoitukset ovat hyviä."

Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus

Koulutuksessa osallistuja

  • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
  • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutuksessa on viisi osiota:

  1. Mitä hyvä mielenterveys on?
  2. Tunnetaidot
  3. Elämän monet kriisit
  4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  5. Elämänhallinta

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä.

Tutustu myös Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksiin.

Lue lisää

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki