Mielenterveyden ensiavun kärkihanke

Mielenterveys kuuluu kaikille

Mielenterveyteen liittyvät huolet ovat varsin yleisiä suomalaisten arjessa. Kolme viidestä (61 %) kyselytutkimukseen osallistuneesta oli vuoden aikana kohdannut joko omassa elämässään tai lähipiirissään mielenterveyteen liittyviä ongelmia, selviää Suomen Mielenterveysseuran teettämässä tutkimuksessa vuoden 2016 lopulla.

Myönteisempää suhtautumista mielenterveyteen  

Mielenterveysasioista puhuminen koetaan edelleen vaikeaksi eikä se ole yhtä luontevaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvien kysymysten esille ottaminen. Taustalla on muun muassa tiedon puute ja osaamiseen liittyviä ongelmia. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysymykset nähdään nykyään myönteisemmässä valossa kuin vielä joitakin vuosia sitten.

Mielenterveyden arvostus on nousussa

Mielenterveys nähdään nykyään paitsi oleellisena osana terveyttä myös koko yhteiskunnan menestystekijänä. Mielenterveyden merkitys on huomioitu myös Sipilän hallitusohjelmassa, jossa terveyttä ja hyvinvointia edistävän kärkihankkeen yhtenä teemana on mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Tehtävää toteuttamaan valittiin Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke. Valtakunnallinen hanke järjestää kaksivuotisen hankekauden (2017 – 2018) aikana Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia noin 20 000 kansalaiselle ja eri alojen ammattilaiselle. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa yli 500 uutta Mielenterveyden ensiapu -ohjaajaa täydentämään jo olemassa olevaa ohjaajaverkostoa.

Laajaa yhteistyötä

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksien levittämisessä ja juurruttamisessa on mukana suuri joukko toimijoita kuten sairaanhoitopiirejä, kuntia, kriisikeskuksia ja paikallisia mielenterveysseuroja sekä järjestöjä. Kaiken kaikkiaan hankekumppaneita on yhteensä 49.

Hankkeeseen kuuluu kolme erilaista Mielenterveyden ensiavun -peruskoulutuksta:

  • Mielenterveyden ensiapu 1
  • Mielenterveyden ensiapu 2
  • Nuoren mielen ensiapu

Lisätietoja Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista.

 

Tulevia ohjaajakoulutuksia

MTEA1-ohjaajakoulutukset

Vaasa/ Vasa 22.-24.8.2018 sirpa.vaananen@mielenterveysseura.fi kaksikielinen
Jyväskylä 3.-5.9.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi  
Helsinki 10.-12.10.2018 sirpa.vaananen@mielenterveysseura.fi  
Espoo 22., 29.-30.10.2018 heli.koivula@mielenterveysseura.fi suljettu ryhmä

MTEA2-ohjaajakoulutukset

Oulu 29.-31.8.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi  
Jyväskylä 11.-13.9.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi  
Oulu 9.-11.10.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi  
Vaasa/Vasa 12.-14.11.2018 sirpa.vaananen@mielenterveysseura.fi kaksikielinen
Helsinki 19.-21.11.2018 sirpa.vaananen@mielenterveysseura.fi  

Nuoren mielen ensiavun -ohjaajakoulutukset

Oulu 22. - 23.8.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi
Mikkeli 26. - 27.9.2018 mirja.erlund@mielenterveysseura.fi

 

Yhteystiedot

Heli Koivula
Suunnittelija, kouluttaja
Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihanke

+358 40 575 7981Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Mirja Erlund
Kouluttaja/suunnittelija
Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihanke, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 143 4411Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sirpa Väänänen
Suunnittelija
Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihanke, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki