MIOS – Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020Euroopan unioni – Euroopan sosiaalirahasto

Mielenterveysseurassa edistetään maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta vuosina 2018-2020 MIOS -hankkeen voimin. Tällä toiminnalla tavoitellaan myös syrjäytymisen ehkäisyä. Toiminta hankekauden aikana koostuu Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit®- ryhmätoimintamallin räätälöimisestä yhdessä maahanmuuttajien kanssa vastaamaan erityisesti heidän tarpeitaan. Samalla luodaan vertaistukea, kuullaan kokemusasiantuntijoita, tutustutaan omaan alueeseen ja kehitetään mielekästä toiminnallista ryhmätoimintaa.

Toivo-ryhmät maahanmuuttajille

Näissä ryhmissä vahvistetaan osallistujien ymmärrystä mielenterveyden yhteydestä muuhun hyvinvointiin ja elämään, tapoihin ja tottumuksiin toiminnallisen tekemisen ja kevyen keskustelun avulla. Ryhmän osallistujat saavat vertaistukea ja mielekästä tekemistä sekä tutustuvat mielen hyvinvointiin ja omaan alueeseensa asiantuntevassa ohjauksessa. Näin myös edistetään osallistujien kotoutumista.

Digitaalinen oma-apuohjelma avuksi kotoutumiseen

Tämä ohjelma tulee edistämään oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa ja ehkäisemään heidän syrjäytymistään tuomalla apua lähemmäksi. Tämä selkokielinen oma-apuohjelma pohjautuu Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® -koulutusten sisältöön. Tavoitteena on kääntää oma-apuohjelma ainakin myös englanniksi ja arabiaksi.

Lisäksi maahanmuuttajia aktivoidaan joko ryhmäläisten joukosta, etsivällä työllä tai kriisikeskusten asiakkuuksien kautta osallistumaan pienimuotoisimpiin avoimiin ryhmiin, jossa hyödynnetään taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä. Toimijat voivat myös osallistua vuosittaisten, paikallisten mielenterveysseurojen toteuttamien Mental Health Art Week (MHAW) -tapahtumien järjestämiseen. Näiden tapahtumien ohella ryhmäläisiä aktivoidaan ja kannustetaan luonnossa liikkumiseen järjestämällä paikallisissa mielenterveysseuroissa Hyvän mielen metsäkävelyitä ja muuta luontoliikuntaa.

Lue lisää

MIOS-blogisarja

Yhteystiedot

Emilia Frantsi
Toiminnanohjaaja
MIOS-hanke, Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurillisessa Suomessa

+358 40 662 9022Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Johannes Parkkonen
Projektipäällikkö
MIOS-hanke, Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjo Nurmi
Projektisuunnittelija
MIOS-hanke. Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa.

+358 40 670 5494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki