Työikäiset

Edistävä mielenterveystyö työpaikoilla on eettisesti ja taloudellisesti kestävää. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että monia sairauksia voidaan ehkäistä työn psykososiaalista eli työn henkistä ja sosiaalista kuormitusta vähentämällä.

Mielenterveysongelmista johtuvat menetykset aiheuttavat työnantajille korkeampia kustannuksia kuin useimmat muut terveysongelmat. Työn vaatimukset ja kova työtahti lisäävät eniten riskiä menettää työkyky. Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Yhteiskunnallisesti kestävillä päätöksillä voidaan tukea myös työelämän ulkopuolella olevia ryhmiä, kuten pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy tutkimusten mukaan kohonnut riski syrjäytyä ja sairastua

Suomen Mielenterveysseura edistää työikäisten hyvinvointia Yrittäjien hyvinvointikilta -toiminnallaan. Kilta järjestää työelämälähtöistä toimintaa, joka auttaa yrittäjiä verkostoitumaan ja jakamaan arjen haasteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Työelämän Mielenterveyden Ensiapu -koulutus on tulossa vuonna 2018 vahvistamaan työelämän mielenterveystaitoja.

Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia