Löydä oma tarinasi -ryhmä kehitysvammaisille toi rohkaisua ja hyvinvointia elämään

Uutiset

Helsingissä järjestettiin kevättalvella 2017 ensimmäinen kehitysvammaisille nuorille aikuisille suunnattu Löydä oma tarinasi® -ryhmä. Pilottiryhmän ohjasivat koordinaattori Sini Hanski Suomen Mielenterveysseurasta ja kouluttaja Liisa Jokela Kehitysvammaliitosta. 10 kertaa kokoontuneessa pilottiryhmässä oli kahdeksan osallistujaa.

Löydä oma tarinasi -ryhmän tavoitteena oli tarjota osallistujille vertaisryhmä, jossa he saavat käsitellä yksinäisyyteen ja omaan elämäänsä liittyviä kysymyksiä turvallisessa ja luottamuksellisessa ryhmässä. Palautteiden perusteella ryhmä vaikutti kannustavasti osallistujien elämiin, erityisesti jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä yleiseen toimintakykyyn.

Oman elämäntarinan jäljillä

Ryhmän alussa jokainen osallistuja luo oman elämäntarinansa. Tarinan voi luoda esimerkiksi piirtämällä, kirjoittamalla tai leikkaamalla lehdistä kuvia ja miettimällä miten kuvat symboloivat omaa elämää. Tapaamiskertojen aikana osallistujat jakavat tarinoitaan toisille ja vahvistavat näin vertaisuuden kokemuksiaan.

Ryhmässä käsitellään muun muassa elämänhallintaan, minäkuvaan, ihmissuhteisiin, sisäiseen puheeseen, stressiin ja sen hallintakeinoihin sekä tunteisiin ja niiden käsittelyyn liittyviä teemoja. Vertaiskeskustelun ja visuaalisten elementtien lisäksi ryhmässä hyödynnetään rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. 

Ryhmästä oivalluksia omaan elämään

Ryhmän tarkoitus on oppia hyväksymään itseä ja olemaan sinut oman elämäntarinan kanssa. Osallistujien oli toisinaan haastava ymmärtää, että jokainen kelpaa omana itsenään. 

– Voi olla vaikea ymmärtää, että olen tässä sen takia että pääsen selville omasta itsestäni – en siksi että minua yritettäisiin muuttaa johonkin suuntaan, toteaa ohjaaja Liisa Jokela.  

Opittuja taitoja ei mitata, vaan oppi tulee oivallusten kautta. Ryhmässä opitaan miten tulla toimeen itsensä kanssa ja omassa elämässä, mutta myös sosiaalisten taitojen kehittymisellä on tärkeä rooli.

– Sosiaaliset taidot ovat kaikille hyödyllisiä taitoja, mutta erityisesti kehitysvammaisilla on vähän mahdollisuuksia harjoitella taitoja turvallisessa ympäristössä, ohjaaja Sini Hanski kiteyttää.

Yksi pilottiryhmän suurimpia pohdinnanaiheita olivat parisuhteen muodostamiseen liittyvät kysymykset. Ihmissuhdeteema herätti kiinnostusta jo ennakkoon. Osallistujia mietitytti, kelpaako kenellekään tai kenelle kelpaa. 

– Ryhmäläisille oli jopa silmiä avaavaa ymmärtää, että heidän ei tarvitse miettiä kenelle kelpaavat. Hekin voivat valita ja miettiä ”mitä minä haluan muilta”, ei pelkästään sitä mitä muut haluavat minulta, painottaa Liisa Jokela. 

Kiusaaminen oli jättänyt jäljet elämäntarinoihin 

Kiusatuksi joutuminen ja erilaisuuden kokemus nousivat osallistujien elämäntarinoissa vahvasti esiin. Useat ryhmän nuorista aikuisista kokivat peruskouluaikaisten kiusaamisten jättäneen vaikuttavia jälkiä omaan elämään. Kokemukset olivat rankkoja ja julmiakin. 

– Ryhmäläisiä oli kiusattu painosta, erilaisista kasvonpiireistä, kömpelyydestä ja hitaudesta, listaavat ohjaajat Sini Hanski ja Liisa Jokela.  

Kiusaamisen jättämää muistoa pyrittiin lieventämään muun muassa pohtimalla miten nyt nuorena aikuisena neuvoisi, rohkaisisi ja auttaisi silloista kiusattua omaa itseään.  

Itsemyötätunnon opettelua 

Sisäisen puheen tunnistaminen ja itsemyötätunnon kokemukset olivat myös keskeisessä roolissa. Ryhmäläiset pohtivat, puhuuko itselle nätisti vai syytellen ja moittien. Jokainen kirjoitti omat sisäiset puheensa auki ja jakoi niitä muille vertaisuuden elementtejä hyödyntäen. Osallistujat pääsivät tarkastelemaan omaa puhetta ulkoapäin.

– Usein vasta näin huomataan, että emme useinkaan puhu itselle samalla tavalla kuin ystävälle. Tämä auttaa tarkastelemaan oman sisäisen puheen kurjaa äänensävyä, Hanski kiteyttää.

Ohjaajat havaitsivat, että kohderyhmälle oli tärkeä kuulla myös ohjaajien kokemuksia käsiteltävistä teemoista. Omien sattumusten kertomisen jälkeen ohjaajat kuulivatkin usein helpottuneita ”ootko säkin mokannut” –kommentteja.  

Kehitysvammaisille nuorille suunnatulle Löydä oma tarinasi -ryhmälle ei ole vielä tiedossa jatkoa, mutta ohjaajien mukaan tarvetta on. Loppupalautteiden perusteella ryhmämuotoinen mielenterveyden tukeminen oli osallistujille merkityksellistä ja vaikuttavaa. Osa ryhmäläisistä rohkaistui kertomaan avoimemmin omia ajatuksiaan. Yhden ryhmäläisen palautteesta tuli koko pilottiryhmän kantava slogan.  

– Yllätyin positiivisesti ryhmästä. Että sai tulla sellaisena kuin on. Sai pohtia asioita yhdessä. 

Löydä oma tarinasi® on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä ryhmämalli nuorten tukemiseksi. Aikaisemmin ryhmämallia on sovellettu muun muassa nuorille aikuisille, jotka ovat lapsuuden perheessään kärsineet aikuisten päihteiden käytöstä.

Löydä oma tarinasi sekä muut ryhmät nuorille

 

Takaisin

Yhteystiedot

Sini Hanski
Suunnittelija-assistentti
Ryhmien suunnittelu ja ohjaus, ryhmätoimintojen assistentin tehtävät

+358 40 173 2040Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki