Julisteet ja kortit

Julisteet ja kortit

Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit

Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakorttipakka sisältää 60 valokuvaa. Niitä voi käyttää mm. neuvolan perhevalmennuksessa, ryhmäneuvolassa ja yksilövastaanotolla sekä muussa perhetyössä.

lue lisää tilaa

Väritettävä onnittelukortti

Onnittele kevään tai kesän sankareita väritettävällä kortilla. Samalla lahjoitat pienen mindfulness-hetken kortin vastaanottajalle.

lue lisää

Miten otat puheeksi? -huoneentaulu

Jo yhden henkilön vaikea elämäntilanne voi pahimmillaan langettaa varjon koko työyhteisön ylle. Tyypillisimpiä ovat ihmissuhde-, sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu? -julisteet

"Idea näistä julisteista syntyi, kun mietimme kuinka merkittävä niinkin perustava kysymys kuin ”How are you” on. Sitä pitäisi muistaa kysyä niin muilta kuin myös itseltään."

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Korttien avulla on helppo keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä.

lue lisää

Vennyn ja Eeron ihania kuvia -taidekorttipakka

Venny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järnefeltin taideteoksista koottu ihana 40 kuvan taidekorttipakka myynnissä!

lue lisää tilaa

Nuorten mieli vahvaksi -materiaali valmentajille ja ohjaajille

Valmentajan ja ohjaajan kortit tarjoavat apukysymyksiä keskustelujen tueksi, asiatietoa ohjaajien tietotaidon lisäämiseksi ja toiminnallisia harjoitteita nuorten innostamiseksi.

lue lisää

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kaveritaitokorteista tuttujen hahmojen tunteet heilahtelevat laidasta laitaan. Välillä ollaan vihaisia, sitten taas iloisia ja riehakkaita.

lue lisää

Vahvuuskortit

Vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa.

lue lisää

Tunnepilvet

Tunnepilviin on nimetty yhdeksän perustunnetta. A4-kokoiset tulosteet voi laminoida ja niitä voi käyttää monipuolisesti tunnekasvatuksessa.

lue lisää

Tunne- ja kaveritaitokortit

Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

lue lisää tilaa
Mielenterveys voimaksi -kuvakortit

Mielenterveys voimaksi - kuvakortit

Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys voimaksi -kuvakortit ovat työväline, joka antaa monia mahdollisuuksia keskusteluhetkiin erilaisissa elämäntilanteissa.

lue lisää

Myönteisen muistelun kortit

Myönteisen muistelun korteilla voidaan vahvistaa ikäihmisten mielen hyvinvointia tarinoimalla mukavista muistoista, omista vahvuuksista ja selviytymistaidoista. Kortit toimivat sekä kahdenkeskisessä keskustelussa että ryhmien kanssa. Kortteja voi tilata painettuina tai ladata ilmaisena pdf-tiedostona.

lue lisää tilaa

Kaveritaitokortit

Leikkiin mukaan meneminen, kaverin lohduttaminen, kannustaminen ja anteeksi pyytäminen ovat taitoja, joiden oppimiseen lapsi tarvitsee runsaasti leikkisää ja myönteistä vuorovaikutusta ja ohjaavaa

lue lisää

Valintojen viidakko

Valintojen viidakko kuvaa arjen asioita, jotka vaikuttavat päivittäiseen hyvinvointiin.

lue lisää

Yhdessäoloa

Yhdessäoloa viestii erilaisten ihmissuhteiden olemassa olon tärkeydestä ja muistuttaa erilaisten sosiaalisten taitojen tärkeästä merkityksestä.

lue lisää

Turvalliset aikuiset

Turvalliset aikuiset muistuttaa erilaisten ihmissuhteiden olemassaolon tärkeydestä lapsen ja perheen elämässä. Jokainen lapsi tarvitsee hoivaa, arvostusta ja turvallisuutta.

lue lisää

Selviytyjän purjeet varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Selviytyjän purjeet kuvaa elämään liittyvien eri kokoisten huolten kohtaamista.

lue lisää

Tunteiden maailmanpyörä

Tunteiden maailmanpyörän vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita. Erilaiset tunteet rikastuttavat elämäämme ja antavat elämälle merkityksellisyyttä.

lue lisää

Hyvinvoinnin hyrrä

Hyvinvoinnin hyrrä kuvaa aikuisia lapsen hyvinvointia vahvistaviaa tekijöitä.

lue lisää

Voimasimpukka

Huolista huolimatta jokaisella on myös voimavaroja. Voimasimpukan voimavarojen avulla voi selviytyä huolten aallokossa. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

lue lisää

Arvojen avaruus

Arvojen eli elämässä hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavina pidettävien asioiden pohtiminen, vahvistaa mielenterveyttä. Arvojen avaruus on työkalu arvopohdintaan.

lue lisää

Selviytyjän purjeet

Hyvinvoiva mieli auttaa kohtaamaan arkipäivän pettymyksiä ja selviytymään elämässä vastaan tulevista kriiseistä. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

lue lisää

Yhdessäolon tilkkutäkki

Ihmissuhdetaidot, kuten joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, ovat tärkeä osa mielenterveyttä. Yhdessäolon tilkkutäkki nimeää kuusi ihmissuhdetaitoa.

lue lisää

Kasvun palat

Itsetunto vahvistuu, kun saa onnistumisen kokemuksia, löytää omia vahvuuksiaan ja tekee asioita, jotka tuottavat itselle hyvää mieltä.

lue lisää

Toteemieläimet

Temperamenttitoteemissa on tarkoitus saada kokemus omasta temperamentista vahvuutena ja ymmärtää omien ominaisuuksien vaikutus oppimis- ja vuorovaikutustilanteisiin.

lue lisää

Tunteiden tuulimylly

Mielenterveyteen kuuluu taito tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita. Tunteiden tuulimylly on keskustelun ja tunteiden sanoittamisen apuväline.

lue lisää

Mielenterveyden käsi

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta.

lue lisää

Turvaverkko

Jokaisen lapsen ja nuoren elämänpiiriin tulisi kuulua useita ihmisiä ja aikuisia, jotka ovat hänen tukenaan ja turvanaan. Heistä voidaan käyttää käsitettä turvaverkko.

lue lisää

Alakoululaisen mielenterveystaidot

Mielenterveystaidot on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka on koottu Kuumailmapallo-malliin.

lue lisää

Kyllin hyvä työyhteisö ja kyllin hyvä työntekijä

Huoneentaulu kertoo, millainen on kyllin hyvä työyhteisö.

lue lisää

Väritettävä onnittelukortti

Onnittele kevään tai kesän sankareita väritettävällä kortilla. Samalla lahjoitat pienen mindfulness-hetken kortin vastaanottajalle.

Voit värittää kortin myös itse tai käyttää vaikka käsityösi tai maalauksesi pohjana. Kortin väritettävän kuvan on suunnitellut ja piirtänyt Laura Huhtakallio.

Lataa
suomi

Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

Med hjälp av korten för känslo- och vänskapsfärdigheter kan man öva på att identifiera, namnge och uttrycka känslor samt på interaktionsförmågan. Korten kan användas mångsidigt som stöd för olika övningar samt som hjälp vid fostringssamtal. Korten hjälper eleverna att sätta ord på till exempel konfliktsituationer under rasterna och hitta nya handlingsstrategier för dem. I handboken Må bra tillsammans finns en idébank för hur korten kan användas i skolvardagen.

Lataa
ruotsi

Miten otat puheeksi? -huoneentaulu

Jo yhden henkilön vaikea elämäntilanne voi pahimmillaan langettaa varjon koko työyhteisön ylle. Tyypillisimpiä ovat ihmissuhde-, sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

Lataa
suomi

Mitä sinulle kuuluu? -julisteet

"Idea näistä julisteista syntyi, kun mietimme kuinka merkittävä niinkin perustava kysymys kuin ”How are you” on. Sitä pitäisi muistaa kysyä niin muilta kuin myös itseltään."

Lataa
suomi

Kort för positiva minnen

Kort för positiva minnen handleder spelarna att minnas positiva händelser i livet och på så sätt stärka sitt välbefinnande. Förutom att minnas ger korten en positiv synvinkel på vardagen just nu.

Lataa
ruotsi

Nuorten mieli vahvaksi -materiaali valmentajille ja ohjaajille

Valmentajan ja ohjaajan kortit tarjoavat apukysymyksiä keskustelujen tueksi, asiatietoa ohjaajien tietotaidon lisäämiseksi ja toiminnallisia harjoitteita nuorten innostamiseksi. Kortit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, mutta sopivat käytettäväksi myös erikseen. Ohjaajan kortit on kehitetty NMKY:n Menestyksen avaimet -hankkeen (2012 -2016) ja Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -hankkeen (2011 -2014) yhteistyössä. Lue lisää

Lataa
suomi

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kaveritaitokorteista tuttujen hahmojen tunteet heilahtelevat laidasta laitaan. Välillä ollaan vihaisia, sitten taas iloisia ja riehakkaita. Välillä ujostuttaa ja nolottaa, ja toisinaan ollaan tosi ihastuneita. Tunnekorttien avulla voidaan tutustua erilaisiin tunteisiin, jutella niistä ja tunnistaa niitä. Tunnekorteilla voidaan leikkiä ja keksiä erilaisia tarinoita tai satuja.Tulosta vinkkipankki!

Lataa
suomi

Strength Cards

Strength cards can be used alone, in a group, or in pairs. They can be used in work teams, in discussion groups, to aid recruitment, or appraisals. The main intention of the strength cards is to facilitate conversation about positive traits, and to improve self-esteem.

Ideas for use:

Ordering Strengths

The strength cards are given to one person who selects 4-5 cards from the pack, and arranges them in order of his/her own strengths. After this, he/she describes why the particular cards were chosen, and why they were ordered as they were.

Lataa
englanti

Styrkokorten

Styrkokorten kan användas ensamma, i grupp, eller i par. De kan användas i arbetslag, i diskussionsgrupper, för att underlätta rekrytering eller utvecklingssamtal. Syftet med styrkokorten är att underlätta samtal om positiva egenskaper, och att förbättra självkänslan.

Idéer för användning:

Ordning och reda

Styrkokorten ges till en deltagare som väljer 4-5 kort från förpackningen och arrangerar dem i ordning av hens egna styrkor. Efter det beskriver hen varför korten valdes, och varför de arrangerades just i den ordningen.

Lataa
ruotsi

Vahvuuskortit

Vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.

Vinkkejä korttien käyttöön:

Vahvuusjärjestely

Annetaan kortit yhdelle pelaajista, joka valitsee pinosta 4-5 korttia ja laittaa vahvuudet omaan järjestykseensä. Sen jälkeen hän kertoo muille pelaajille/pelaajalle, miksi valitsi juuri kyseiset kortit ja järjestyksen.

Lataa
suomi

Tunnepilvet

Tunnepilviin on nimetty yhdeksän perustunnetta. A4-kokoiset tulosteet voi laminoida ja niitä voi käyttää monipuolisesti tunnekasvatuksessa. Tunnepilvet on kehitetty osaksi Hyvää mieltä yhdessä - alakoululaisen mielenterveyden edistämisen aineistoa.

Lataa
suomi

Tunne- ja kaveritaitokortit

Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja. Kortteja voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa harjoituksissa ja kasvatuskeskusteluissa. Kortit auttavat lapsia kuvailemaan esimerkiksi välituntien ristiriitatilanteita ja niiden herättämiä tunteita itsessä ja toisissa. Korttien avulla voidaan löytää uusia toimintatapoja ongelmatilanteisiin.

Tilaa Tunne- ja kaveritaitokortit
suomi

Mielenterveys voimaksi - kuvakortit

Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys voimaksi -kuvakortit ovat työväline, joka antaa monia mahdollisuuksia keskusteluhetkiin erilaisissa elämäntilanteissa. Kuvakorttien avulla voi keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, kuten ystävistä ja perheestä, vahvuuksista ja voimavaroista, pettymyksistä ja murheista, tulevaisuudesta sekä toiveista ja unelmista.

suomi

Myönteisen muistelun kortit

Myönteisen muistelun korteilla voidaan vahvistaa ikäihmisten mielen hyvinvointia tarinoimalla mukavista muistoista, omista vahvuuksista ja selviytymistaidoista. Kortit toimivat sekä kahdenkeskisessä keskustelussa että ryhmien kanssa. Kortteja voi tilata painettuina tai ladata ilmaisena pdf-tiedostona.

Tilaa Myönteisen muistelun kortit
suomi

Kaveritaitokortit

Leikkiin mukaan meneminen, kaverin lohduttaminen, kannustaminen ja anteeksi pyytäminen ovat taitoja, joiden oppimiseen lapsi tarvitsee runsaasti leikkisää ja myönteistä vuorovaikutusta ja ohjaavaa palautetta. Kaveritaitokortit on suunniteltu lasten yhdessäolon ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Kortteja on 20 kpl ja niiden avulla lapsille voidaan havainnollistaa ristiriitatilanteita ja niiden selvittelyä. Niiden avulla voidaan keskustella yhdessäolon taidoista ja vahvistaa niitä.

Lataa
suomi

Valintojen viidakko

Valintojen viidakko kuvaa arjen asioita, jotka vaikuttavat päivittäiseen hyvinvointiin. Niiden avulla voit miettiä, millaisia valintoja teet päivittäin: mihin käytät aikaasi, mitä asioita teet ja mitä jätät tekemättä, mitä haluaisit tehdä enemmän tai vähemmän. Valintoihin vaikuttavat arvot: mitä asioita elämässäsi arvostat ja mitä pidät tärkeänä. Millaiset valinnat lisäävät hyvinvointiasi? Mitkä heikentävät sitä? Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

Lataa
suomi

Yhdessäoloa

Yhdessäoloa viestii erilaisten ihmissuhteiden olemassa olon tärkeydestä ja muistuttaa erilaisten sosiaalisten taitojen tärkeästä merkityksestä. Yhdessä olon -julisteeseen on kerätty erilaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan kaverisuhteissa. Yhdessäolon taitoja voidaan opettaa jo pienille lapsille. Millaista yhdessäolon mallia näytät itse lapsille?

Lataa
suomi

Turvalliset aikuiset

Turvalliset aikuiset muistuttaa erilaisten ihmissuhteiden olemassaolon tärkeydestä lapsen ja perheen elämässä. Jokainen lapsi tarvitsee hoivaa, arvostusta ja turvallisuutta. Aikuiset pystyvät vaikuttamaan myönteisesti lapsen mielen hyvinvointiin. Jokainen aikuinen pystyy myös olemaan turvallinen aikuinen. Jo yksi turvallinen ihmissuhde voi olla lapselle merkittävä mielenterveyden suojatekijä. Millainen turvallinen aikuinen sinä olet?

Lataa
suomi

Selviytyjän purjeet varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Selviytyjän purjeet kuvaa elämään liittyvien eri kokoisten huolten kohtaamista. Jokainen joutuu joskus elämässään kohtaamaan pettymyksiä ja suruja ja siksi onkin tärkeää pohtia millaisia voimavaroja vastoinkäymisiä kohdattaessa on itsellä olemassa. Selviytymiskeinoja on erilaisia ja mitä enemmän niitä on, sitä helpompi on selvitä suuristakin huolista. On tärkeää, että lapsen huolta kuunnellaan. Keskustellaan lapsen kanssa erilaisista selviytymiskeinoista. Miten kohtaat lapsen, jolla on huolia? Miten tuet hänen voimavarojaan?

Lataa
suomi

Tunteiden maailmanpyörä

Tunteiden maailmanpyörän vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita. Erilaiset tunteet rikastuttavat elämäämme ja antavat elämälle merkityksellisyyttä. Tunteiden vaunuista, voi löytyä hyvinkin monia erilaisia tunteita. Lapsen arjessa erilaiset tilanteet herättävät monia erilaisia tunteita. Lapsen toimintaympäristön tulisi olla avoin ja kaikki tunteet salliva. Lapsille on hyvä osoittaa, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita vaan kaikki tunteet ovat sallittuja mutta teot eivät. Miten autat lapsia sanoittamaan tunteita?

Lataa
suomi

Skyddsnät

Psykisk hälsa är förmågan att ta även svåra saker till tals och ta emot stöd från vänner och närstående.

Lataa
ruotsi

Känslornas väderkvarn

Psykisk hälsa betyder kunskapen att känna igen, klä i ord och uttrycka känslor. Att vara lyhörd till egna känslor ökar självkännedom.

ruotsi

Må bra hand

Psykisk välbefinnande stöder vardagen när dagsrytmen upprätthålls: sömn och vila, mat och motion, människorelationer, fritidsintressen och kreativitet.

Lataa
ruotsi

Hyvinvoinnin hyrrä

Hyvinvoinnin hyrrä kuvaa aikuisia lapsen hyvinvointia vahvistaviaa tekijöitä. Hyrrän keskellä kehittyvä lapsi muistuttaa meitä aikuisia siitä, että lapsella on oikeus olla keskeneräinen ja omassa tahdissaan kehittyvä. Hän tarvitsee aikuisen kohtaamista, läsnäoloa ja rakkautta.

Lataa
suomi

Voimasimpukka

Huolista huolimatta jokaisella on myös voimavaroja. Voimasimpukan voimavarojen avulla voi selviytyä huolten aallokossa. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

Lataa
suomi

Arvojen avaruus

Arvojen eli elämässä hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavina pidettävien asioiden pohtiminen, vahvistaa mielenterveyttä. Arvojen avaruus on työkalu arvopohdintaan. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (alla).

Lataa
suomi

Selviytyjän purjeet

Hyvinvoiva mieli auttaa kohtaamaan arkipäivän pettymyksiä ja selviytymään elämässä vastaan tulevista kriiseistä. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

Lataa
suomi

Yhdessäolon tilkkutäkki

Ihmissuhdetaidot, kuten joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, ovat tärkeä osa mielenterveyttä. Yhdessäolon tilkkutäkki nimeää kuusi ihmissuhdetaitoa. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

Lataa
suomi

Kasvun palat

Itsetunto vahvistuu, kun saa onnistumisen kokemuksia, löytää omia vahvuuksiaan ja tekee asioita, jotka tuottavat itselle hyvää mieltä. Kasvun palat ohjaa pohtimaan omia vahvuuksia ja kehittymisen kohteita. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

Lataa
suomi

Toteemieläimet

Temperamenttitoteemissa on tarkoitus saada kokemus omasta temperamentista vahvuutena ja ymmärtää omien ominaisuuksien vaikutus oppimis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Saatavilla tulostettavana kuvana (linkki alla).

Leikkaa ja kokoa oma toteemisi.

Vinkkejä:

Lataa
suomi

Tunteiden tuulimylly

Mielenterveyteen kuuluu taito tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita. Tunteiden tuulimylly on keskustelun ja tunteiden sanoittamisen apuväline.

Lataa
suomi

Mielenterveyden käsi

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta.

Mielenterveyden käsi varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Lataa
suomi

Turvaverkko

Jokaisen lapsen ja nuoren elämänpiiriin tulisi kuulua useita ihmisiä ja aikuisia, jotka ovat hänen tukenaan ja turvanaan. Heistä voidaan käyttää käsitettä turvaverkko.

Lataa
suomi