Psykiska Första Hjälpen 1, 27.2. - 27.3.2017 Helsingfors


Kurs i Psykiska första hjälpen – en kurs för alla

Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet. Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer. Psykiska hälsan kan övas upp och färdigheter tränas.

Psykiska första hjälpen är lämpliga för alla som är intresserade att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kurserna är registrerade och administrerade vid Föreningen för mental hälsa i Finland.

Psykiska första hjälpen®1 där temat är psykisk hälsa, tränar upp färdigheter i välbefinnandet och ger verktyg till att ta hand om sig själv.  

Kurserna är avgiftsfria! Kursmaterialet ingår. 

Psykiska första hjälpen®1 måndagar 27.2. - 27.3.2017 kl.16.30-18.45 på G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Kurs 1 arrangeras i samarbete med Psykosociala förbundet och SAMS stödpersonsverksamhet 4BT.

Anmälningar till Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator Psykosociala förbundet, antingen via telefon 050-590 3436 eller e-post, nonni.makikarki@fspc.fi

Max 15 deltagare per kurs, anmälningarna är bindande. Besök www.psykiskaforstahjalpen.fi för mera information.


Päivämäärä: 
27/02/2017 - 16:30 - 27/03/2017 - 18:45