Fyysinen sairaus koettelee mieltä

Vakava fyysinen sairaus aiheuttaa luonnollisesti muutoksia mielialassa. Esimerkiksi syöpäsairaudet kohottavat riskiä masentua.

Erilaisia sairauksia sairastavilla on omia tukiryhmiään (esimerkiksi Syöpäjärjestöt tai Reumaliitto), joihin voi ottaa yhteyttä tuntiessaan mielen olevan maassa sairauden vuoksi tai jos kokee muuten tarvitsevansa vertaistukea.

Mielenterveyttä kuormittaa usein sekä sairauden seurauksena muuttunut elämäntilanne että sairauden aiheuttamat pelot. Joskus muutokset kuormittavat niin paljon, että seurauksena voi olla masennus. Myös masennukseen on tällöin saatava hoitoa.

Fyysisen sairauden hyvä hoito ehkäisee masennusta: riittävä tiedonsaanti sairaudesta ja hoidosta, hoitavien henkilöiden tavoitettavuus ja ylipäätänsä hoidon sujuvuus ovat potilaan mielenterveyden kannalta erittäin tärkeitä.