Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla elämään. Talousongelmista kärsivien ihmisten määrä kasvaa koko ajan.

Talousvaikeuksien yleisyydestä ja ajankohtaisuudesta huolimatta taloudelliset huolet saattavat edelleen aiheuttaa ihmisessä itsessään häpeää. Häpeä vaikeuttaa usein avunhakemista. Monet ihmiset eivät edes ole tietoisia siitä, mistä kaikkialta talousongelmiin voi lähteä hakemaan apua.

Talousvaikeuksissa on tärkeää olla lamaantumatta. Parasta on lähteä aktiivisesti selvittämään tilannetta. On tärkeää pysäyttää alkava velkaantuminen ajoissa. Vaikka velkaa olisikin jo ehtinyt kertyä, tilanne ei ole toivoton. Talouskriisi on kuten elämän muutkin kriisit, se on elettävä, mutta siitä on mahdollista päästä yli sekä henkisesti että taloudellisesti. Talousvaikeuksissa seuraavista asioista saattaa olla apua:

Sosiaalietuuksien varmistaminen

Ihmiset eivät usein ole tietoisia siitä, mitä kaikkia sosiaalietuuksia heille kuuluisi. Kelan myöntämiin etuuksiin kannattaa rauhassa paneutua Kelan nettisivuilla http://www.kela.fi/henkiloasiakkaat. Lisätietoja saat Kelan asiakaspalvelusta.

Kunnan talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvojan puheille voi hakeutua jo ennen ongelmien ilmaantumista. Riittää, että henkilö itse kokee tarvitsevansa apua tai neuvontaa talousasioissaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Oman kunnan talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot löytyvät Kuluttajaviraston sivuilta.

Takuusäätiön palvelut

Takuu-Säätiö takaa ylivelkaantuneiden järjestelyluottoja ja antaa taloudellisessa kriisissä oleville maksutonta puhelinneuvontaa.

Järjestöjen ja seurakuntien palvelut

Paikallisilla seurakunnilla on yleensä henkisen tuen ohella myös diakonivaroja jaettavaksi. Myös jotkut järjestöt myöntävät ruoka-apua. Kirkon diakoniatyöntekijä todennäköisesti tietää ne järjestöt, jotka paikkakunnalla ruoka-apua antavat.

Mitä talousvaikeuksien ilmaantuessa ei kannata tehdä?

  • Epätoivoisia ratkaisuja, kuten yrittää siirtää omaisuutta velkojien ulottumattomille. Tämä voi estää esimerkiksi pääsyn velkajärjestelyyn.
  • Unohtaa, että kyse on loppujen lopuksi vain rahasta.
  • Talousvaikeuksien takia ei kannata menettää terveyttään tai ihmissuhteitaan.
  • Lamaantua ja jättää avaamatta laskuja
  • Pyrkiä pärjäämään yksin, vaan hakea aktiivisesti apua ja neuvoja tilanteeseen.