Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla elämään. Talousongelmista kärsivien ihmisten määrä kasvaa laman aikana.

Talousvaikeuksien yleisyydestä ja ajankohtaisuudesta huolimatta taloudelliset huolet saattavat edelleen aiheuttaa ihmisessä itsessään häpeää. Häpeä vaikeuttaa usein avunhakemista. Monet ihmiset eivät edes ole tietoisia siitä, mistä kaikkialta talousongelmiin voi lähteä hakemaan apua.

Talousvaikeuksissa on tärkeää olla lamaantumatta. Parasta on lähteä aktiivisesti selvittämään tilannetta. On tärkeää pysäyttää alkava velkaantuminen ajoissa. Vaikka velkaa olisikin jo ehtinyt kertyä, tilanne ei ole toivoton. Talouskriisi on kuten elämän muutkin kriisit, se on elettävä, mutta siitä on mahdollista päästä yli sekä henkisesti että taloudellisesti. Talousvaikeuksissa seuraavista asioista saattaa olla apua:

Sosiaalietuuksien varmistaminen

Ihmiset eivät usein ole tietoisia siitä, mitä kaikkia sosiaalietuuksia heille kuuluisi. Esimerkiksi kunnan sosiaalitoimesta haettava toimeentulotuki jää usein siihen oikeutetuilta hakematta. Varsinaisen toimeentulotuen ohella kunnat myöntävät ehkäisevää toimentulotukea, jonka perusteet ne määrittelevät itse. Jos varsinaisella toimeentulotuella katetaan esimerkiksi välttämättömät ruokaostokset ja lääkekulut, niin ehkäisevän toimeentulotuen avulla voidaan mahdollisesti esimerkiksi maksaa lasten harrastukset. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tukea perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Jotkut kunnat järjestävät myös sosiaalista luototusta. Sosiaalisen luoton avulla aiempia velkoja voidaan yhdistellä yhdeksi isommaksi luotoksi tai sitä voidaan myös myöntää kodin välttämättömyyshankintoihin, kuten kodinkoneisiin. Myös KELAn etuudet, kuten asumistuki, elatustuki, lapsilisän yksinhuoltajakorotus tai vammais- tai hoitotuki saattaa joskus jäädä niihin oikeutetuilta henkilöiltä hakematta. Kannattaa ehdottomasti varmistaa, mihin kaikkiin oikeuksiin itse tai oma perhe on oikeutettu.

Kunnan talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvojan puheille voi hakeutua jo ennen ongelmien ilmaantumista. Riittää, että henkilö itse kokee tarvitsevansa apua tai neuvontaa talousasioissaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Oman kunnan talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot löytyvät Kuluttajaviraston sivuilta.

Takuusäätiön palvelut

Takuu-Säätiö takaa ylivelkaantuneiden järjestelyluottoja ja antaa taloudellisessa kriisissä oleville maksutonta puhelinneuvontaa.

Järjestöjen ja seurakuntien palvelut

Paikallisilla seurakunnilla on yleensä henkisen tuen ohella myös diakonivaroja jaettavaksi. Myös jotkut järjestöt myöntävät ruoka-apua. Kirkon diakoniatyöntekijä todennäköisesti tietää ne järjestöt, jotka paikkakunnalla ruoka-apua antavat.

Mitä talousvaikeuksien ilmaantuessa ei kannata tehdä?

  • Epätoivoisia ratkaisuja, kuten yrittää siirtää omaisuutta velkojien ulottumattomille. Tämä voi estää esimerkiksi pääsyn velkajärjestelyyn.
  • Unohtaa, että kyse on loppujen lopuksi vain rahasta.
  • Talousvaikeuksien takia ei kannata menettää terveyttään tai ihmissuhteitaan. Lamaantua ja jättää avaamatta laskuja tai olla ottamatta yhteyttä velkojiin tai talous- ja velkaneuvontaan.