Mielenterveys on yhteiskunnan voimavara

Mielenterveysseuran toiminta pohjautuu mielenterveyden ymmärtämiseen yksilön ja yhteiskunnan voimavarana, jota voidaan kehittää ja lisätä. Mielenterveyden suojatekijöitä voidaan vahvistaa ja riskitekijöiden vaikutusta vähentää tai poistaa.

Henkistä hyvinvointia tukevia tai vaurioittavia ratkaisuja voidaan tehdä kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla ja eri tasoilla. Seura korostaakin mielenterveyden edistämisen ja tukemisen sekä ehkäisevän työn tärkeyttä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Tämän toteuttamiseksi mielenterveyttä rakennetaan oikealla politiikalla ja Mielenterveysseura vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kautta.

Suomen lainsäädännössä mielenterveystyöstä säädetään pääasiassa Mielenterveyslaissa sekä Mielenterveysasetuksessa.

Hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi.

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Vuonna 2009 Suomessa työstettiin Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, jossa esitetään sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 mennessä. Suunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa koko maan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä yhtenä kokonaisuutena.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 (pdf 322 kt). Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, väliarviointi. Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015.
 Julkaisuja 2012: 24. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Miten tästä eteenpäin? Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman päätösraportti. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Työpaperi 20/2015

Lisää Kansallisesta mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta voi lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki