Historia

Suomen Mielenterveysseura on toiminut noin 120 vuotta mielenterveystyön tekijänä, uudistajana ja innoittajana. Yhdistyksen työ on laajentunut aineellisesta avusta yleiseen auttamiseen ja tukemiseen henkisessä hädässä sekä mielenterveystaitojen edistämiseen.

Maailman vanhin vapaaehtoinen mielenterveysjärjestö perustettiin keisarillisessa Suomessa vuonna 1897. Skyddsföreningen för Sinnessjuka – Turvayhdistys mielenvikaisia varten -nimisen järjestön tehtävänä oli avustaa mielisairaaloista kotiutettavia toipilaita sekä välittää mielenterveystietoa.

Vuonna 1919 seuran nimeksi muutettiin Stifelsen för Psykisk Hälsa – Sielunterveysseura. Toimintaa suunnattiin entistä vahvemmin valistustyöhön.

Ehkäisevän työn merkitys tuli näkyviin nimenmuutoksessa vuonna 1939, jolloin seurasta tuli Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys.

Nykyinen nimi Suomen Mielenterveysseura on vuodelta 1952. Vuonna 1992 seura muuttui liitoksi, ja ruotsinkieliseksi nimeksi muodostui Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

Lue lisää

Mieli 120 – Mielenvikaisten auttajasta mielen hyvinvoinnin tukijaksi