Liittokokous ja liittohallitus

Liittokokous

Suomen Mielenterveysseuran ylin päättävä elin on jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokous kokoontuu kerran vuodessa keväällä. 

Vuoden 2018 liittokokous pidettiin Helsingissä 21. huhtikuuta 2018. Liittokokous hyväksyi Mielenterveysseuran vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä vuoden 2018 toiminnan linjaukset ja kehysbudjetin. Liittokokous päätti jäsenmaksuista.

Liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Keväällä 2018 liittokokous valitsi liittohallitukseen uudet jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2018–2021 erovuoroisten tilalle.

Liittohallitus

Liittokokous valitsi liittohallitukseen uudet jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2018–2021 erovuoroisten tilalle. Toukokuun 2018 alusta hallituksen kokoonpano on seuraava (suluissa toimikausi). 

 • Eero Aho, palomestari, insinööri (AMK), Mikkelin seudun mielenterveysseura, 2018–2021 (Matias Mäkynen, analyytikko, Vaasan seudun mielenterveysseura)
 • Pentti Arajärvi, oikeustieteen tohtori, sosiaalioikeuden professori, 2017–2020
 • Leea Hiltunen, johtava hoitaja, sairaanhoitaja SHJ, varapuheenjohtaja, Rauman Seudun Mielenterveysseura, 2014–2017
 • Tuula Jurmu, psykiatrian sairaanhoitaja, aluetoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 2016–2019 (työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi, Metallityöväen liitto)
 • Irja Kasurinen, laskentatoimen merkonomi, Sisä-Savon mielenterveysseura, 2014–2017 (sosionomi Marke-Riitta Martsola, Joensuun mielenterveysseura)
 • Susanna Määttä, sairaanhoitaja, Kainuun mielenterveysseura, 2017–2020  (palvelupäällikkö Seija Iltanen, Lohjan seudun mielenterveysseura)
 • Leena Korhola, sosiaaliterapeutti, Lappeenrannan mielenterveysseura, 2016–2019 (terveydenhoitaja, yrittäjä Linda Vesaharju, Hämeenlinnan seudun mielenterveysseura)
 • Matti Nokela, toimitusjohtaja, Helsingin mielenterveysseura, 2017–2020 (koulutustarkastaja Veli-Matti Seppä, Vantaan mielenterveysseura)
 • Hannele Niiniö, lehtori, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, 2016–2019 (erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti Tuula Väätäinen, Ensi- ja turvakotien liitto)
 • Sami Pirkola, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen psykiatriyhdistys, 2018–2021 (Heini Lekander, diakoni ja YTM, Jyväskylän seudun mielenterveysseura)
 • Tuula Stenström, sairaanhoitaja, perheterapeutti, Salon mielenterveysseura, 2016–2019 (vertaistukikoordinaattori Marjut Niemelä-Pynttäri, Narsistien uhrien tuki)
 • Arja Sutela, Valtiotieteeen maisteri, MBA, Oulun seudun mielenterveysseura, 2018–2021 (Pirjo Kantola, sairaanhoidon opettaja, Koillis-Lapin mielenterveysseura)
 • Heimo Valkama, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Perhekuntoutuskeskus Lauste 2018–2021 (Klaus Lehtinen, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti, Tampereen mielenterveysseura)

Suomen Mielenterveysseura ry:n sääntöjen 13 §:n mukaan liittohallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, joista 8 edustaa jäsenyhdistyksiä, 3 yhteisöjäseniä ja 1 henkilöjäseniä. Jäsenet valitaan 3 vuodeksi kerrallaan ja siten erovuorossa on vuosittain kolmasosa. Liittohallituksen varsinainen ja varajäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaudeksi.

 

Yhteystiedot

Pentti Arajärvi
puheenjohtaja

Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki