Talous

Suomen Mielenterveysseura on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Mielenterveysseuran toiminta rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Tärkein rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö, jonka avustukset muodostavat noin 70 prosenttia tuotoista. 

Toimintaa rahoittavat myös ministeriöt ja muut valtionlaitokset, kunnat, seurakunnat ja EU-komissio.

Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Jonkin verran varoja Mielenterveysseura saa muun oman varainhankinnan kautta sekä lahjoituksista ja testamenteista.

Mielenterveysseuran kuluvan vuoden toimintabudjetti on noin 11 miljoonaa euroa.

Liittokokous 22.4.2015 hyväksyi Suomen Mielenterveysseuran toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen 31.12.2016.

Yhteystiedot

Jari Lallinaho
Hallintojohtaja

+358 40 648 6860Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Raili Linkoheimo
Talouspäällikkö
Taloushallinto

+358 40 684 2055 Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki