Talous

Suomen Mielenterveysseura on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Mielenterveysseuran toiminta rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Tärkein rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö, jonka avustukset muodostavat noin 70 prosenttia tuotoista. 

Toimintaa rahoittavat myös ministeriöt ja muut valtionlaitokset, kunnat, seurakunnat ja EU-komissio.

Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Jonkin verran varoja Mielenterveysseura saa muun oman varainhankinnan kautta sekä lahjoituksista ja testamenteista.

Mielenterveysseuran kuluvan vuoden toimintabudjetti on noin 14,1 miljoonaa euroa.

Liittokokous 27.5.2018 hyväksyi Suomen Mielenterveysseuran toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen 2018.

Yhteystiedot

Jari Lallinaho
Hallintojohtaja

+358 40 648 6860Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki