Koulutuskeskus vahvistaa mielenterveysosaamista

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus kehittää ja toteuttaa laajan yhteistyöverkoston kanssa mielenterveyden edistämiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.

Koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja järjestöjen henkilöstölle. Lisäksi Koulutuskeskus järjestää kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijaseminaareja.

Ajankohtaiset koulutukset

Kriisit ja selviytyminen -koulutus Helsinki

Perhearviointi Tampere, Lahti, Oulu, Joensuu, Mikkeli ja Turku

Psykoterapian perusteet Joensuu

Ihmeelliset vuodet Kotikäyntikoulutus (Home Coaching) vanhemmuusryhmänohjaajille

Ihmeelliset vuodet Vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutus (Basic)

Ryhmäanalyyttispainotteinen psykoterapian perusteet

Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona

Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, Helsinki

Mind-Body Bridging, Vaihe 2 ja 3, Helsinki

Addiktio- ja uniseminaarit syksy 2019, Helsinki

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen

Koulutuskeskuksen kaikkia koulutuksia järjestetään myös tilauskoulutuksina.

Tilattavat koulutukset

Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona

Vaativat kohtaamiset asiakastyössä

 

Tietosuojaseloste

 

Yhteystiedot

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki