Koulutuskeskus vahvistaa mielenterveysosaamista

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus kehittää ja toteuttaa laajan yhteistyöverkoston kanssa mielenterveyden edistämiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.

Koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja järjestöjen henkilöstölle. Lisäksi Koulutuskeskus järjestää kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijaseminaareja.

Ajankohtaiset koulutukset

Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu

Kriisit ja selviytyminen

Perhearviointimenetelmä Helsinki

Perhearviointimenetelmä Kuopio

Perhearviointimenetelmä Mikkeli

Perhearviointimenetelmä Turku

Psykoterapian perusteet Mikkeli

Ryhmäanalyyttispainotteinen psykoterapian perusteet

Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona

Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, Helsinki

Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, Turku

Mind-Body Bridging, Vaihe 2 ja 3, Helsinki

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen

Koulutuskeskuksen kaikkia koulutuksia järjestetään myös tilauskoulutuksina.

Tilattavat koulutukset

Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona

Vaativat kohtaamiset asiakastyössä

 

Tietosuojaseloste

 

Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Yhteystiedot

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki