Vuosikirja 2018

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tämä on Mielenterveysseuran vuosikirja 2018.

Nainen ja lapsia nurmikolla ylhäältä päin kuvattuna.

Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Lue lisää


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Mielenterveysseura korostaa mielenterveyden edistämistä kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja jokaisen oikeutta hyvään mielenterveyteen. Lue lisää


Kansalaistoiminnan vahvistaminen

Kansalaistoiminnan osastolla päätavoitteena vuonna 2018 oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, monipuolistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä vaikuttamistyön kehittäminen. Lue lisää


Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen yksikön toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden häiriöitä. Lue lisää


Kriisikeskustoiminnot

Mielenterveysseura koordinoi valtakunnallista kriisiauttamista ja ylläpitää omaa SOS-kriisikeskusta. Lue lisää


Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio

Suomen Mielenterveysseura toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Lue lisää


Viestintä

Mielenterveysseuran viestinnän visiona on, että Suomessa asuvat oivaltavat, että mielenterveys on terveyttä ja elämäntaitoa: Mielenterveyttä voi vahvistaa. Lue lisää


Hallinto, henkilöstö ja talous

Mielenterveysseuran tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että seurassa on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa. Lue lisää


Suomen Mielenterveysseuran strategia vuosille 2016–2020

Perustehtävä

Mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy

Arvot

Ihmislähtöisyys, luotettavuus ja yhteisöllisyys

Strategiset tavoitteet

  • Johtava mielenterveyden edistämisen vaikuttaja ja kumppani
  • Arvostettu, tunnettu ja helposti lähestyttävä tuen ja avun tarjoaja
  • Erottuva toimija ja vahva tekijä digitaalisessa maailmassa
  • Vaikuttavien innovaatioiden johtava kehittäjä ja rantauttaja
  • Hyvä ja vakaa työyhteisö ja vapaaehtoistyön foorumi.

Lue lisää

  • Liittokokoustiedote
  • Toimintakatsaus ja tilinpäätös 2018
  • Toimintasuunnitelma 2019
  • Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu 2019