Vuosittain toistuvat tapahtumat

Suomen Mielenterveysseuran vuoden tärkeimpiä tapahtumia ovat Mental Health Art Week toukokuussa, itsemurhien ehkäisypäivä syyskuussa ja kansainvälinen mielenterveyspäivä lokakuussa. Lisää ajankohtaista koulutuksista ja tapahtumista.

Mental Health Art Week (MHAW)

MHAW -  Hyvää mieltä kulttuurista -toimintaviikon (21.-27.5.2018) teemana on monikulttuurisuus ja monimuotoisuus. Teema tarjoaa mahdollisuuksia tutustua eri kulttuureiden taiteeseen, yhteisöllisyyteen ja tapoihin vaikuttaa hyvinvointiin. MHAW-viikolla edistetään maahanmuuttajien ja suomalaisten yhteistoimintaa kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta.

MHAW – Hyvää mieltä kulttuurista -toimintaviikko alentaa kynnystä keskustella mielenterveydestä, sekä sen merkityksestä niin yksilöille kuin yhteisölle. Viikon aikana paikalliset mielenterveysseurat järjestävät omilla alueillaan mielen hyvinvointia pohtivia, tulkitsevia ja edistäviä kulttuuri- ja taidepainotteisia tapahtumia. 

Toimintavuonna 2017 järjestettiin yli 100 MHAW-tapahtumaa eri puolella Suomea. Tapahtumissa on muun muassa musiikkia, kuvataidenäyttelyitä, tanssia, teatteria, sirkusta, yhteisötaidetta, kirjallisuutta, runonlausuntaa, elokuvanäytöksiä ja työpajoja. Lue lisää raporteista 2014, 2015 ja 2016.

Mental Health Art Week Facebookissa & Twitterissä

Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9.

Itsemurhien ehkäisypäivää vietetään syyskuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 2003.

Itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista. Ennen kaikkea päivän tarkoituksena on tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä.

Mielenterveysseura on tiedottanut valtakunnallisen päivän vietosta Suomessa, sekä koordinoinut itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuman. Päivän järjestämisessä seura on tehnyt yhteistyötä psykiatrian alan järjestöjen sekä itsemurhan tehneiden läheisten Surunauha ry:n kanssa.

Kansainvälinen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP - International Association Suicide Prevention - ja Maailman terveysjärjestö WHO - World Health Organization - ovat tehneet aloitteen päivän viettämiseksi.

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992.

Kansainvälisen mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti.

Yli sadassa maassa vietettävästä maailman mielenterveyspäivästä on muodostunut niin yhteisöjen kuin yksityisten kansalaisten tapa muistaa henkistä hyvinvointia. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja leimaa, joka edelleen liittyy mielen sairauksiin.

Päivän taustavoimia ovat Mielenterveyden maailmanliitto ja Maailman terveysjärjestö WHO. Suomessa valtakunnallisen päivän viettoa on alusta alkaen koordinoinut ja tehnyt tunnetuksi Suomen Mielenterveysseura.

Mielenterveysseura on kutsunut mukaan yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä nostamaan esiin mielenterveyttä ja korostamaan sen merkitystä jokaisen oikeutena. Suomessa paikalliset mielenterveysseurat järjestävät Maailman mielenterveyspäivänä tapahtumia eri puolilla maata.

Mielenterveysseura on jakanut vuosittaisen mielenterveyspalkinnon vuodesta 1994 lähtien Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Monet paikallisen mielenterveysseurat jakavat myös paikallisen mielenterveyspalkinnon.

Maailman mielenterveyspäivä 2018 - Olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet

Yhteystiedot

Asta Tuominen-Roth
Järjestöassistentti
Kansalaistoiminnot

+358 40 657 4473Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Jaana Arho
Viestintäassistentti
Sisäiset viestintäpalvelut

+358 40 839 4989Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
Seuran ja palvelujen markkinointiviestintä

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki