Nuoret löytäneet hyvin Sekasin-chatin – myös Kriisipuhelimessa entistä enemmän nuorten yhteydenottoja

Uutiset

Nuoret etsivät tukea ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen ja ihmissuhdeongelmiin, selviää Sekasin-chatin ja Mielenterveysseuran Kriisipuhelimen yhteenvedoista vuodelta 2017. Monella yhteyttä ottaneella nuorella on itsetuhoisia ajatuksia. Useat hakevat apua ensimmäistä kertaa.

Sekasin-chatissa ja Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa käytiin viime vuonna yhteensä lähes 17 000 keskustelua alle 30-vuotiaiden nuorten kanssa. Nuorten valtava avun tarve yllätti erityisesti Sekasin-chatissa, jossa vuoden aikana kertyi yli 110 000 jonotuskertaa.

Sekasin-chatissa joka viides keskustelija itsetuhoinen

Nuorille keskusteluapua tarjoava Sekasin-chat ruuhkautui heti ensimmäisenä toimintavuotenaan, vaikka chatissa päivystää ammattilaisia 22 järjestöstä sekä kymmeniä vapaaehtoisia.

Nuorten yleisimpiä keskustelunaiheita olivat ahdistus, masennus ja ihmissuhdeongelmat.

”Aiheiden ja nuorten tilanteiden vakavuus on todella pysäyttävää. Joka viides keskusteluun päässyt nuori oli itsetuhoinen”, sanoo verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana Suomen Mielenterveysseurasta.

Sekasin-chat on auki vuoden jokaisena päivänä puoleenyöhön, jolloin suurin osa kaikista muista palveluista on jo kiinni. Vaikeassa tilanteessa olevat jonottavat usein sinnikkäästi, jotta pääsisivät keskustelemaan. Viime vuonna keskimääräinenjonotusaika keskusteluun päässeellä oli tunti ja 44 minuuttia.

Nuoret soittavat yhä useammin myös Kriisipuhelimeen

Kriisipuhelimessa vastattiin ennätyksellisesti yli 52 000 puheluun viime vuonna. Nuorten kanssa käytiin lähes 5000 keskustelua ja kasvua edellisvuoteen verrattuna on yli viidennes.

”Erityisesti nuoret naiset ja tytöt soittavat nyt yhä useammin Kriisipuhelimeen”, sanoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Mielenterveysseurasta.

Kriisipuhelin on auki myös yöaikaan, jolloin henkinen kipu voi yltyä kovimmilleen. Ensimmäistä kertaa soittavien määrä kasvoi yli tuhannella.

”Ensimmäistä kertaa yhteyttä ottavien aiempaa suurempaan määrään olemme tyytyväisiä. He kertovat usein ensimmäistä kertaa huolestaan ja ottavat askeleen avun hakemiseen. Usein heillä on myös heikosti tietoa, minkälaisia jatkoavun mahdollisuuksia on.”

Kriisipuhelimessa yleisimpiä yhteydenoton syitä ovat ongelmat ihmissuhteissa ja ahdistuneisuus. Pari- ja perheongelmista sekä läheisiin liittyviin huolista keskusteltiin viime vuoden aikana lähes 12 500 kertaa.

”Itsetuhoisuuden takia Kriisipuhelimeen soittaa keskimäärin seitsemän ihmistä joka vuorokausi. On erityisen tärkeää, että he saavat apua nopeasti ja nimettömästi.”

Kriisipuhelimen koetaan todella auttavan: soittajilta saatiin viime vuonna yli 16 000 palautetta, joista 95 prosenttia oli kiittäviä.

Kriisipuhelimessa päivystää noin 700 kriisityön ammattilaista ja koulutettuja vapaaehtoisia ympäri Suomea. Vapaaehtoiset vastasivat viime vuonna 28 853 soittoon (55%), mikä on 2020 enemmän kuin edellisvuonna. 

Vapaaehtoisia koulutetaan lisää päivystämään

Erityisesti Sekasin-chatissa on suuri tarve saada lisää päivystäviä vapaaehtoisia ja järjestöjä mukaan.

”Yli 100 000 yritystä chattiin on nuorilta selvä viesti, että he tarvitsevat tätä. Keskustelemaan pääsee nimettömänä ja omalta kotikoneelta. Monet nuorista, jotka eivät uskalla tai pysty hakemaan muuten apua ovat selkeästi löytäneet chatin”, Satu Raappana sanoo.

Mielenterveysseura on aloittamassa uutta vapaaehtoisten koulutusta, jotta nuorten hätään voitaisiin vastata entistä paremmin. Hakijoilta toivotaan vähintään 25 vuoden ikää, oman elämän tasapainoa ja kiinnostusta nuorten kohtaamiseen. Sekasin-chat sekä vapaaehtoisten koulutus toteutetaan Me-säätiön taloudellisella tuella.

”Vapaaehtoinen saa 35 tunnin peruskoulutuksen ja aloitettuaan työnohjauksen. Lisäksi kriisityön ammattilainen on aina tavoitettavissa päivystyksen aikana, jos keskustelu tuntuu liian hankalalta tai kuormittavalta. Ei siis tarvitse olla entuudestaan mielenterveystyön kokenut ammattilainen, sillä riittävä osaaminen ja tuki tarjotaan kaikille vapaaehtoisille.”

Sekasin-chat toimii Sekasin.fi-verkkosivustolla sekä järjestöjen omilla sivustoilla. Chat on auki vuoden jokaisena päivänä: Maanantaista perjantaihin klo 07.00-24.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina 15.00-24.00. Kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202 arkisin kello 9.00–07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 15.00–07.00.

Sekasin-chat vuonna 2017:

 • 97 227 jonotuskertaa, jolloin nuori ei päässyt chattiin.
 • Chatiin päästiin 16 553 kertaa, joista keskustelua syntyi 11 898 kerralla.
 • Keskustelujen keskipituus 39 minuuttia.
 • 80 % yhteyttä ottavista naisia/tyttöjä.
 • Chattaaminen nimetöntä ja maksutonta.

Kriisipuhelin vuonna 2017:

 • Soittoja 172 344.
 • Vastattuja puheluita 52 702.
 • Tyypillisesti keskustelujen pituus 20-30 minuuttia.
 • 62 % yhteyttä ottavista naisia/tyttöjä.
 • Mielenterveysseura ei peri soittajilta puhelumaksuja. Kaikki soittajalle tulevat kulut Kriisipuhelimeen soittamisesta ovat puhelinoperaattorien perimiä.
 • Soittaa voi nimettömänä.
   

Sekasin-chatin vuosiraportti 2017

Kriisipuhelimen vuosiraportti 2017

 

 

 

Takaisin

Yhteystiedot

Saara Mäki-Reinikka
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Poissa työtehtävistä 6.8.2018 alkaen.
Sos-kriisikeskus

Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Satu Sutelainen
Verkkokriisityön päällikkö

09 41350 510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Susanna Winter
Kriisipuhelintoiminnan päällikkö

09 41350 510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki