Psykoterapiakoulutukset on saatava valtion budjettirahoituksen piiriin

Uutiset

Suomen Mielenterveysseuran liittohallitus esittää, että psykoterapiakoulutukset on saatava valtion rahoituksen piiriin. Vain silloin voidaan turvata riittävä psykoterapiatarjonta erilaisista mielenterveyden häiriöistä kärsiville eri puolilla maata.

Psykoterapia on monissa mielenterveyden häiriössä näyttöön perustuva hoitomuoto. Psykoterapian saamisessa on edelleen suuria ongelmia. Alueellinen ja väestöryhmittäinen kattavuus psykoterapian pääsyssä ei toteudu. Nykyjärjestelmässä monet eivät pääse psykoterapian piiriin. Kuntoutuspsykoterapiaan pääsy viivästyy usein tarpeettomasti ja terapeutin hakeminen on sitä tarvitseville hankala prosessi. Lisäksi omakustannusosuus Kelan kuntoutusterapiassa muodostuu monelle pientuloiselle esteeksi psykoterapiaan hakeutumiselle.

Psykoterapiakoulutustyöryhmä esitti mietinnössään 31.1.2003 psykoterapiakoulutusten siirtämistä yliopistojen vastuulle ja psykoterapiakoulutusten rahoittamista valtion budjettirahoituksella.   Tuolloin työryhmä arvioi, että koulutusten kustannukset olisivat psykoterapeuttikoulutuksen osalta noin 19 000 euroa / koko koulutus/ opiskelija.

Psykoterapiakoulutustyöryhmän esitys toteutui siltä osin, että ko. koulutus siirrettiin yliopistojen yhteyteen vuonna 2007. Koulutusten siirryttyä yliopistoihin niiden hinnat ovat entisestään nousseet. Psykoterapeuttikoulutus maksaa noin 20 000-50 000€ riippuen psykoterapiasuuntauksesta, mitä on pidettävä koulutettavien kannalta kohtuuttomana ja eriarvoistavana. 

Mielenterveyden häiriöiden keskeistä hoitomuotoa, psykoterapiaa ei voi rakentaa sen varaan, että yksittäiset ammattihenkilöt investoivat ison rahasumman kouluttautuakseen psykoterapeuteiksi.

Suomen Mielenterveysseuran Liittohallitus 28.6.2018

Lisätietoja
Kriisityön johtaja Outi Ruishalme, Suomen Mielenterveysseura
+358 40 542 6164
outi.ruishalme@mielenterveysseura.fi

 

Takaisin

Yhteystiedot

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki